Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Библиотека
Указания за работа с подаден по електронен път протокол, за който се извършва експертиза в комисия по експертиза по чл.78 т.2 в РЗОК и в ЦУ на НЗОК
Съвместно указание
Публикивано от Радослав Радев на 06.06.2023 09:04:51
Последна редакция 06.06.2023 09:10:08
Вашето мнение
Вашето име * :
Коментар * :
СПАМ проверка 4 + 11 = ?
Удобно
Издаване на електронно удостоверение за актуално членство, банкова сметка на РК на БЛС – Варна и заплащане на членски внос по банков път
Администрация