Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Библиотека
Относно: изпълнение на разпоредбите на чл. 7 от Закона за закрила на детето
Съобщение от РЗИ Варна
Публикивано от Радослав Радев на 03.09.2023 23:16:21
Последна редакция 03.09.2023 23:17:30
Вашето мнение
Вашето име * :
Коментар * :
СПАМ проверка 4 + 19 = ?
Удобно
Издаване на електронно удостоверение за актуално членство, банкова сметка на РК на БЛС – Варна и заплащане на членски внос по банков път
Администрация