Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Библиотека
Това е важно
Последна промяна
Център за ранна интервенция и рехабилитация към ДМСГД-Варна 15.02.2024 12:00:37
На вниманието на ОПЛ 24.01.2024 16:25:42
Във връзка с отчитане на дейностите по имунопрофилактика 20.12.2023 13:01:45
Обява за Общо събрание на ССЛВ 11.12.2023 08:03:16
Относно: Заповед с Mетодическо указание за извършване на противоепидемични мерки в изпълнение на чл. 31, ал. 1, т. 2 и 3 от Наредба № 21/2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести Относно: противоепидемични мерки при предаване на тела на починали от COVID-19 на техни близки или на погребални агенции и последващо погребване. 08.12.2023 18:51:43
Относно Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка 22.11.2023 16:53:42
За изпълнение на програмата за първична профилактика на рака на маточната шийка от ОПЛ с новия имунологичен лекарствен продукт Gardasil 9 03.09.2023 23:28:01
Уебинар, организиран за ОПЛ 12.06.2023 11:20:50
Относно: действащи програми за ваксинация на деца от целеви групи с ваксини и тяхното прилагане, осигурени с публични средства 09.05.2023 21:22:30
Във връзка с промяна на Наредба № 15 02.05.2023 21:06:49
Във връзка с постъпило в РЗИ-Варна писмо с вх. № 96-00-7-11/11.04.2023 г. от Министерство на здравеопазването, относно профилактика на хеморагична болест на новороденото с витамин К 13.04.2023 21:24:40
Относно: Изпълнение на НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПЪРВИЧНА ПРОФИЛАКТИКА НА РАКА НА МАТОЧНАТА ШИЙКА 2021 – 2024 г. и НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА РОТАВИРУСНИТЕ ГАСТРОЕНТЕРИТИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2022 - 2025 г. 13.04.2023 21:22:17
Във връзка с постъпило в РЗИ-Варна писмо с вх. № 03-247/13.03.2023 г. от Министерство на здравеопазването 13.04.2023 20:49:02
Обява за Общо събрание на ССЛВ 16.12.2022 22:38:24
Ред за консултации в РЗИ Варна за деца, които не са имунизирани на посочената в имунизационния календар възраст 05.07.2022 17:47:53
Втора бустерна доза ваксина срещу COVID-19 30.06.2022 23:01:28
Противоепидемични мерки към лицата, пристигнали от страни с разпространена малария 25.05.2022 21:16:24
Във връзка с промени в ЗЗ и ЗЗО за медицинска помощ на чужденци с предоставена временна закрила 05.05.2022 19:53:15
Относно представяне на ЗОЛ на ТЕЛК 05.05.2022 09:30:15
Относно бракуването на ваксини срещу COVID-19 03.02.2022 15:46:36
Писма от Националния статистически институт 13.12.2021 23:23:41
Обява за Общо събрание на ССЛВ 13.12.2021 23:16:03
Необходимост от активно информиране на лицата над 65 години за важността на грипната ваксинация 23.11.2021 23:34:54
Уведомяване за стриктност относно извършването на прегледи и издаване на мед. свидетелства за МПС 30.08.2021 11:19:08
Относно противопоказания за приложение на ваксината Janssen и прилагането на Comirnaty над 12 години 22.07.2021 21:08:24
Важно - относно подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания 15.07.2021 14:30:37
Указания за работа с ЕРК 30.06.2021 23:36:22
Относно освидетелстването от ТОЛЕК 09.06.2021 18:01:04
Относно отчета в РЗИ за II-ро тримесечие на 2021 г. и телефони за осигуряване от ОПЛ на възможност за изследвания на карантинирани болни 02.06.2021 22:01:17
Запвед N РД-01-379/28.05.2021 на министъра на здравеопазването относно ваксинирането срещу COVID-19 31.05.2021 13:40:25
Ангажименти на ОПЛ като образуватели на опасни отпадъци 27.05.2021 17:02:54
Пепоръки от Националния ваксинационен щаб относно прилагането на ваксини срещу COVID-19 11.05.2021 11:28:44
Относно издаване на болничен лист за гледане на карантинирани здрави деца посещаващи училище. 05.05.2021 17:13:42
Обява за Общо събрание на ССЛВ 26.04.2021 12:01:33
Относно имунизирането на трудноподвижни лица срещу COVID-19 22.04.2021 22:59:48
Информация за реда за получаване на ваксини от ОПЛ срещу COVID-19 14.04.2021 13:01:43
За недопускане необхванати деца с три дози шесткомпонентна ваксина от един производител 06.04.2021 20:47:06
Съобщение от РЗИ Варна 31.03.2021 12:52:41
Относно представяне от ОПЛ към РЗИ Варна на брой лица с изявено желание за имунизиране 18.01.2021 19:19:15
Съобщение от РЗИ Варна във връзка с ваксинирането срещу COVID-19 13.01.2021 20:47:32
Указания относно задължението на всички лечебни заведения за извънболнична помощ за отчитане на дейността си в областта на здравеопазването 11.01.2021 17:23:32
За колеги, които имат нужда от продължителна подкрепа в дома 03.12.2020 15:52:30
Относно подаването на документи за освидетелстване от ТЕЛК 01.12.2020 16:53:56
Застраховане за „Професионалната отговорност” чрез сключване на групова полица за членовете на ОМБ 25.11.2020 21:01:05
Във връзка с изследванията и лечението на пациентите съмнителни или потвърдени за COVID-19 18.11.2020 12:16:59
Относно ТЕЛК - линк за въвеждане: http://ibd.mh.government.bg/account/login 10.11.2020 16:29:01
Протокол, който да се ползва и от ОПЛ 07.11.2020 09:40:52
Относно процеса по освидетелстване/преосвидетелстване пред органите на медицинската експертиза 15.10.2020 23:12:00
Указания за издаваните от ОПЛ бележки 14.10.2020 23:52:20
Относно бележката за контакт със заразно болен 28.09.2020 21:04:34
Съобщение от РЗИ Варна за ангажиментите на ОПЛ във връзка с COVID-19 относно болни и карантинирани 21.07.2020 18:11:29
Кодове за целите на отчитането във връзка с COVID-19 08.07.2020 12:23:10
Заповед, касаеща и ангажиментите на ОПЛ относно карантинирани и болни с COVID-19 02.07.2020 21:36:02
Ангажименти на ОПЛ за въвеждане и актуализиране на информацията в Раздел „Обективно състояние“ на Националната информационна система за борба с COVID-19 24.06.2020 09:55:07
Ангажименти на ОПЛ за вписване в амбулаторния лист при осъществявано медицинското наблюдение на лица с COVID и лица в карантина 22.06.2020 22:57:25
ЛПС – дарение от БЛС – втора партида 11.04.2020 16:26:33
ЛПС – дарение от БЛС 08.04.2020 16:58:27
Дарение от Община Варна за ОПЛ от гр. Варна 30.03.2020 08:24:52
ЛПС, осигурени от МЗ 30.03.2020 08:20:10
Лекарства по протокол, без издаване на рецепта и заверка на РК - временен режим 19.03.2020 11:00:22
Заповед на МЗ относно Коронавирус (2019 - nCoV) 05.02.2020 21:43:48
Възможно най-скоро през м. януари 2020 г. е необходимо изпълнението на т. 5 от приложените разяснения - предоставянето в РЗИ Варна на информация относно неявилите се през 2019 година подлежащи на имунизация деца 21.01.2020 22:52:28
Важна информация относно ваксините 07.12.2019 00:00:38
Управителният съвет на Сдружение на семейните лекари - Варна свиква Общо отчетно-изборно събрание на 15.01.2020 г. 02.12.2019 21:19:48
Застраховка Професионална отговорност на лицата, упражняващи медицинска професия: Удобен вариант е онлайн застраховането(подобно на стъпките при онлайн закупуване на самолетен билет) през сайта на КЗЦ Булстар: https://www.bulstar-ins.com Застраховката е винаги до 15 декември. За условията и има информация в сайта, а може да се потърси и на посочените телефони. 01.12.2019 22:24:03
Относно придобиване на специалност Обща медицина за лекари, разкрили амбулатория за ПИМП 30.08.2019 17:31:44
Препоръки във връзка с наблюдение на представянето на медицински услуги по метода „таен клиент“ 26.07.2019 12:13:07
За предприемане на мерки относно трансформация на модела на административно обслужване 02.07.2019 11:50:26
Допълнителни указания 13.06.2019 14:47:54
Постигнато съгласие по конкретни въпроси и проблеми 13.06.2019 14:01:09
Едностранно неправомерно тълкуване на чл. 30 от НРД за сведение на ИМП 13.05.2019 21:09:00
Писмото от РЗИ - отговор на писмо на ССЛВ 05.05.2019 14:40:32
Управителният съвет на ССЛВ свиква Общо събрание на 15.01.2019 г. 05.12.2018 15:58:47
Конкретна информация за желаещите да участват в групово застраховане за "професионална отговорност" 03.12.2018 23:20:45
Условия по наредбата за задължителното застраховане "Професионална отговорност" 29.10.2018 22:46:15
Необходими действия относно морбили 02.08.2018 12:56:29
Практически указания от КЗЛД 13.07.2018 18:31:36
Относно Инфанрикс Хекса 06.06.2018 08:47:59
На вниманието на ОПЛ извън област Варна 17.05.2018 21:32:21
Подаване на информация до 15.05.2018 на office@rzi-varna.com 10.04.2018 21:03:50
Анкета относно Наредба 8 14.03.2018 10:06:48
Общо събрание на ССЛВ в хирургична аудитория на МБАЛ "Св. Анна" Варна на 17.01.2018 14.12.2017 23:05:37
Указания в случай на извършено посегателство върху медицински специалисти по повод изпълнение на служебните им задължения 10.11.2017 09:04:27
Във връзка с писмо от Агенцията за социално подпомагане 02.09.2017 22:47:25
Съобщение от РЗОК Варна 23.05.2017 22:43:00
Ангажименти на ОПЛ с цел недопускане разпространение на морбили на територията на нашата страна 17.03.2017 07:14:02
Във връзка с новите изисквания на Наредба № 8 на МЗ 24.02.2017 08:40:46
Общо отчетно-изборно събрание на ССЛВ - 25.01.2017 22.12.2016 11:28:42
Писмо от НЗОК относно съобщението за смърт и списък с диагнози за улеснение 31.10.2016 23:56:38
В случай на обективна невъзможнаст за подаване на документи през ПИС 19.10.2016 15:21:27
За улеснение на общопрактикуващите лекари 01.08.2016 16:16:32
Относно избор на ОПЛ през ПИС 09.06.2016 13:19:52
За осигуряване на достъп на ЗЗОЛ до мед.помощ извън работния график на ОПЛ 11.05.2016 21:14:31
Относно обхващането с Тетраксим 15.04.2016 19:14:31
Относно нерешените проблеми 08.04.2016 21:39:03
Запитване относно всички неясни текстове в Решението 03.04.2016 22:01:21
Кратко разяснине на решенията 03.04.2016 16:36:59
Дежурни кабинети във Варненска област 30.03.2016 13:09:17
Решение на ОС на ССЛВ за протест и основни цели 30.03.2016 00:39:00
За поставяне върху вратите на кабинетите 30.03.2016 00:18:21
Относно проблемите в ПИМП 23.03.2016 15:16:26
Относно предекспозиционна и следекспозиционна профилактика срещу бяс 13.03.2016 21:15:03
Безплатно обучение за ОПЛ на тема: "Ранна диагностика на депресивност" 04.01.2016 10:24:04
Управителният съвет на Сдружение на семейните лекари - Варна свиква Общо събрание на 14.01.2016 г. 09.12.2015 15:34:03
Писмо от РЗИ Варна 31.08.2015 21:55:41
Скрининг с цел помощ във връзка с недостига на медицински направления 31.08.2015 21:48:26
Относно определяне на норми за скрининг за детско развитие 10.07.2015 11:30:17
Писмо от РЗИ до ОПЛ от област Варна 30.06.2015 17:08:25
Мероприятие на ССЛВ 24.06.2015 05:50:10
За лица, които не пребивават в България 09.06.2015 00:03:23
Социален учебно професионален център към община Варна 12.05.2015 21:46:41
За имунизация против Жълта треска 17.03.2015 20:00:03
Писмо от РЗИ Варна 17.03.2015 19:48:37
За коректното насочване към ТЕЛК 26.02.2015 22:37:40
Приложено е описание на дейностите относно вземане и изпращане на проби за ТУЛАРЕМИЯ 24.02.2015 22:15:43
ЗА ОТЧЕТНАТА КАМПАНИЯ ЗА 2014Г 06.02.2015 14:28:02
ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ 27.01.2015 21:16:26
Формуляри необходими за сключване на НРД 2015 23.01.2015 20:46:31
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИМУНИЗАЦИИТЕ 15.12.2014 21:22:47
Управителният съвет на “Сдружение на семейните лекари – Варна” свиква Общо събрание на 08.01.2015г. 02.12.2014 18:27:48
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ (ДВ, БР. 21 ОТ 2009 Г.) 20.11.2014 15:32:17
ССЛВ ВИ КАНИ НА НАУЧНО -ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА НСОПЛБ НА 11.10.2014 07.10.2014 10:30:29
ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯТА ПО ОБЩА МЕДИЦИНА 02.10.2014 19:12:37
РАЗДАВАНЕ НА ВАКСИНИ 12.9.- 17.9.2014 09.09.2014 16:29:29
ВАЖНО! ОПЛ ДА ПРЕДОСТАВЯТ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ВАКСИНИ НА САЙТА НА РЗИ - office@rzi-varna.com 14.08.2014 15:07:21
ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯТА ПО ОБЩА МЕДИЦИНА 20.07.2014 22:27:26
НАРЕДБА № 15 ОТ 12 МАЙ 2005 Г. ЗА ИМУНИЗАЦИИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 15.07.2014 11:56:37
Екипът на ТП Берлин Хеми, съвместно със Сдружение на семейните лекари - Варна има удоволствието да Ви покани на Работна Среща на 08.05.2014(четвъртък) в Пленарната зала на Община Варна 07.05.2014 14:03:15
ЗА ИЗПИСВАНЕТО НА ЛЕКАРСТВА ПРЕЗ ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ 17.04.2014 11:45:04
ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОМЯНА В НАРЕДБАТА ЗА ИМУНИЗАЦИИТЕ 13.03.2014 21:50:10
ЗА ПРЕДПИСВАНЕТО И ОТПУСКАНЕТО НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ 05.03.2014 16:48:10
ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАСНИТЕ ОТПАДЪЦИ 02.03.2014 16:13:37
ОТНОСНО ОПАСНИТЕ ОТПАДЪЦИ 19.02.2014 17:29:00
Във връзка с писмо на Управителя на НЗОК, относно срокове за обработка на електронните отчети в ИИС на НЗОК през месец февруари 2014г. 31.01.2014 16:26:08
ВАЖНО! ИЗИСКВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ КАСАЕЩИ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯТА ПО ОБЩА МЕДИЦИНА 22.01.2014 16:19:01
ДОКУМЕНТИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА НОВИЯ ДОГОВОР 18.01.2014 15:58:49
АКТУАЛНО ОТ НСОПЛБ 25.12.2013 18:35:29
ПОКАНА ОТ ОС НА ССЛ ВАРНА ЗА ОБЩО ОТЧЕТНО- ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ 20.12.2013 10:07:00
ВЪВ ВРЪЗКА С ИМУНИЗАЦИЯТА ЗА ПОЛИОМИЕЛИТ 21.11.2013 18:29:37
ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПРЕГЛЕДИ НА ПОСТРАДАЛИ ДЕЦА В СЪДЕБНА МЕДИЦИНА 25.06.2013 18:33:03
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2004 г. за медицинските критерии и реда на установяване на смърт публикувана в ДВ бр. 32 от 02.04.2013г. 23.04.2013 14:51:36
ВЪВ ВРЪЗКА С НАСОЧВАНЕТО ЗА САНАТОРИАЛНО ЛЕЧЕНИЕ 29.03.2013 12:05:06
ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОПАСНИТЕ ОТПАДЪЦИ 08.03.2013 10:15:37
ПРОМЯНА В НАРЕДБА 15 13.02.2013 22:50:15
СЪОБЩЕНИЕ ОТ РЗИ 11.02.2013 16:01:41
ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОБЛЕМИТЕ В КОДИРАНЕТО 03.02.2013 19:09:01
НЗОК Кодиране 30.01.2013 10:52:03
ВАЖНО!!! НА ВНИМАНИЕТО НА ОПЛ 18.01.2013 16:11:29
ОТНОСНО ИЗДАВАНЕТО НА РЕЦЕПТУРНИ КНИЖКИ НА ВЕТЕРАНИ ОТ ВОЙНИТЕ, ВОЕННОИНВАЛИДИ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИ 17.01.2013 19:11:14
УКАЗАНИЕ ЗА ПРЕДПИСВАНЕ НА ЛЕКАРСТВА НА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ 11.09.2012 17:55:53
Медицински форум „Ваксинопрофилактика срещу пневмококова болест на възрастното население в България”. 05.06.2012 09:03:40
ПОКАНА ЗА СЕМИНАР : КАК ДА РАЗПОЗНАВАМЕ И ЛЕКУВАМЕ НЯКОИ РЕДКИ БОЛЕСТИ 03.05.2012 14:04:45
НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ " НА УЧИЛИЩЕ БЕЗ ТЕЖЕСТ" 09.02.2012 19:22:02
СЪВМЕСТНО УКАЗАНИЕ НА БЛС И НЗОК ЗА ПИМП И СИМП 24.01.2012 18:28:29
Указание относно използването на антивирусни препарати през есенно-зимния сезон 2011-2012г 20.01.2012 16:10:29
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С РЗОК ЗА 2012Г 18.01.2012 12:01:51
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ССЛВ КАНИ СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ 04.01.2012 16:28:28
ВАЖНО!!! МУ ВАРНА ПРОДЪЛЖАВА ПРИЕМА НА ДОКУМЕНТИ НА ОПЛ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ ОБЩА МЕДИЦИНА 16.11.2011 14:10:13
ОФЕРТА ЗА КАСОВИ АПАРАТИ С ВГРАДЕНА ВРЪЗКА С НАП 16.11.2011 12:28:39
ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РАБОТНАТА ГРУПА НА НСОПЛБ ЗА ПРОМЯНА НА ТЕКСТОВЕ В НРД 2012 12.10.2011 14:12:05
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В НАРЕДБИ № № 38, 39 и 40 12.10.2011 13:47:51
ВАЖНО!!! ПИСМО ОТ РЗИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИМУЩЕСТВОТО ПОЛУЧЕНО ОТ ОПЛ ПРЕЗ 2001Г 12.10.2011 11:20:41
ПОКАНА ОТ УС НА СДРУЖЕНИЕТО НА СЕМЕЙНИТЕ ЛЕКАРИ - ВАРНА ДО ОПЛ ОТ ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ 20.09.2011 20:51:49
МОРЕ 2011 Втора национална годишна конференция 08.09.2011 13:51:42
Във връзка с прилагането на НАРЕДБА № 3 от 11.05.2011 г. на МЗ – “за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории 24.08.2011 22:04:15
ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯТА ПО ОБЩА МЕДИЦИНА 04.08.2011 18:05:27
НАРЕДБА № 41 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА "МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ ПО ОБЩА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА" НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИЯ ПАКЕТ ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК (ДВ, БР. 112 ОТ 2004 Г.) 30.06.2011 20:10:14
Заповед №РД 28-194/08.06.2011г. на Министъра на здравеопазването за удължаване на имунизационната кампания срещу детски паралич 30.06.2011 20:04:38
Инструкция 1 от 20.5.2011 за работа с болничните листове 15.06.2011 16:40:18
ПРОГРАМА ЗА КОНФЕРЕНЦИЯ "СОЛ И ЗДРАВЕ" 30.05.2011 20:59:34
Наредба 14 за Медицинските критерии и реда за установяване на смърт- коментар 30.03.2011 22:25:03
Програма за научен колегиум на 12.04.2011г. СБАЛ по Кардиология Варна 29.03.2011 16:23:35
Отговор на НЗОК за дейности в ПИМП 02.03.2011 15:59:27
Указания и информация за ПИМП 28.02.2011 21:10:31
Във връзка с новата процедура за получаване на лекарства за редки заболявания, трансплантирани болни и поддържаща хормонална терапия на болни със злокачествени заболявания 24.02.2011 18:21:16
НАРЕДБА № 15 ОТ 27 ЮНИ 2006 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ, ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ ОБЕКТИ, ПРЕДПРИЯТИЯТА, КОИТО ПРОИЗВЕЖДАТ ИЛИ ТЪРГУВАТ С ХРАНИ, БРЪСНАРСКИТЕ, ФРИЗЬОРСКИТЕ И КОЗМЕТИЧНИТЕ САЛОНИ 23.02.2011 10:41:28
КАК ДА РАЗПОЗНАВАМЕ И ЛЕКУВАМЕ НЯКОИ РЕДКИ БОЛЕСТИ - семинар за общопрактикуващи лекари 20.02.2011 22:30:41
УКАЗАНИЕ 2 НА НЗОК И БЛС 28.01.2011 15:13:29
Важно!!! Относно назначаваните СМД и МДД през първото тримесечие 26.01.2011 17:53:17
Образци на документи за НРД 2011 13.01.2011 22:31:01
Управителният съвет на “Сдружение на семейните лекари – Варна”, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и на основание чл.9, ал.3 от устава на сдружението, свиква Общо отчетно-изборно събрание 11.01.2011 12:03:02
Информация за профилактичен преглед на ЗЗОЛ над 18г- да се постави на видно място 05.01.2011 15:11:17
Постановление 304 01.01.2011 17:15:38
НАРЕДБА № 39 от 16 ноември 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (Обн., ДВ, бр. 106 от 03.12.2004 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2005 г.; изм., бр. 4 от 2009 г.; доп., бр. 60 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 101 от 28.12.2010 г.) 01.01.2011 17:09:14
Наредба 39 и 40 от Държавен вестник 29.12.2010 09:34:36
За преговорите по НРД 29.12.2010 09:28:57
Становище на НСОПЛБ по наредба 40 20.12.2010 22:12:00
III ЮБИЛЕЕН КОНГРЕС ПО ОБЩА МЕДИЦИНА 01.11.2010 19:27:10
На 14.10.2010 год. по инициатива на Европейското Респираторно Общество (ERS) в целия свят ще се проведе Световен ден на спирометрията 12.10.2010 19:10:58
Споразумение за сътрудничество и координиране на работата на териториалните структури на органите за закрила при случаи на деца, жертви или в риск от насилие и при кризисна интервенция 09.09.2010 13:13:07
СТАНОВИЩЕ на Управителния съвет на НСОПЛБ Относно: Проект за промяна на Наредба № 6 от 19.07.2008 г., публикуван на електронната страница на Министерство на здравеопазването на 20.08.2010 г. 02.09.2010 16:49:48
ОТНОСНО: Препис-извлечение от Протокол на заседание на УС на БЛС, 11.08.2009 г., София 30.08.2010 22:58:00
За изменение и допълнение на Наредба № 6 от 19 юни 2008 г. за реда за заплащане на сумите по чл. 37, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване 25.08.2010 19:45:43
Изисквания на НЗОК за лечение на болни с ХБН в преддиализен период в извънболничната помощ 25.08.2010 15:49:38
Открито писмо на НСОПЛБ относно Наредба 39 20.08.2010 19:27:09
ОТНОСНО: Заплащането на сумите по чл.37 ал.5 от ЗЗО 13.07.2010 12:33:12
НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИЯ ПАКЕТ ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК (ДВ, БР. 112 ОТ 2004 Г.) 15.06.2010 12:01:28
СВЕДЕНИЕ за извършените задължителни планови, целеви, препоръчителни имунизации и реимунизации 09.06.2010 13:41:29
ВАЖНО!!! НА ВНИМАНИЕТО НА ОПЛ! ОТНОСНО АНТИВИРУСНИТЕ ПРЕПАРАТИ 09.06.2010 13:38:59
ОТНОСНО ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ТАКСИ 09.06.2010 13:36:38
СТАНОВИЩЕ на Управителния съвет на НСОПЛБ ОТНОСНО: ПРОЕКТ ЗА ЗАКОН ЗА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ПАЦИЕНТИТЕ 05.06.2010 11:27:17
Покана за четвъртата за тази година научна конференция на ОПЛ 21.05.2010 11:17:12
Становище на НСОПЛБ по повод стандартите по педиатрия 21.05.2010 11:14:22
СТАНОВИЩЕ на НСОПЛБ ОТНОСНО: Изпратени за обсъждане от УС на БЛС проекти на Стандарт„Обща медицина”, изработени от доц. Маджова и НСОПЛБ 21.05.2010 11:11:12
Становище на НСОПЛБ По повод на текста в проекта за допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности 21.05.2010 11:07:20
ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА И НА РЕГИОНАЛНИТЕ КАРТОТЕКИ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ЕКСПЕРТИЗИ 21.05.2010 10:58:16
Постановление № 87 от 5 май 2010 г. за приемане на Наредба за медицинската експертиза 18.05.2010 12:44:14
ПОКАНА ОТ ССЛВ 20.04.2010 12:42:50
Във връзка с промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане /ППЗСП/ и Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца /ППЗСПД/ 20.04.2010 12:40:01
За имунизационния календар 13.04.2010 19:31:23
Във връзка с потребителската такса 13.04.2010 19:25:53
Указание за издаването и попълването на формуляр Е 116 – Медицински доклад относно неработоспособност 13.04.2010 19:17:37
За изплащане на разликите в потребителските такси 01.04.2010 12:34:23
Изисквания на НЗОК при лечение на артрити и спондилити с антицитокинови лекарствени продукти в извънболничната помощ 29.03.2010 11:25:45
Указния за изписване на Presinex spray и Rokatrol 29.03.2010 11:01:51
Задължения на лечебните заведения във връзка с правта, принципите и мерките за закрила на детето 29.03.2010 10:51:26
Покана за 17.3.2010г 16.03.2010 17:51:56
ВАЖНО!!! ДЕКЛАРАЦИЯ НА ССЛВ 08.03.2010 20:40:07
Указание за ОПЛ, лекари- специалисти и ЛКК във връзка с подготовката на пациенти за представяне пред ТЕЛК, ДЕЛК и НЕЛК 18.02.2010 14:24:56
Покана за Общо събрание на ССЛВ 16.02.2010 22:58:31
Във връзка със Заповед РД09-77/8.2.2010 16.02.2010 13:31:02
Спешно!!! Относно регистрацията по ЗЗЛД 08.02.2010 10:34:37
Във връзка с преминаването от 1 февруари 2010 г. на информационното обслужване на здравноосигурителния статус към НАП 26.01.2010 11:54:09
Важно! Във връзка с предлаганите от РЗОК макети на електронен носител 20.01.2010 10:47:39
Актуализация на"Изисквания при издаване на протоколи за провеждане на лечение по конкретни заболявания или групи продукти" 12.01.2010 15:11:17
Относно чл20 на Наредба 2 на МЗ от 1.7.2005г 29.12.2009 10:48:11
Относно тест-лентите One Touch Ultra 29.12.2009 10:42:44
НЯКОИ АКЦЕНТИ В ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА НРД/РЕШЕНИЕ НА УС НА НЗОК, ПОДГОТВЕНИ ОТ ЕКИПА НА НСОПЛБ: 03.12.2009 16:42:25
ОТНОСНО: Приключване на бюджетната 2009 година 25.11.2009 21:10:03
Относно: Изисквания на НЗОК при провеждане на лечение на болни със шизофрения 19.11.2009 15:21:41
Относно: Изисквания на НЗОК при провеждане на инкретин базирана терапия при болни със захарен диабет 19.11.2009 15:08:00
Алгоритми, разработени от МЗ, за работа на ОПЛ, ДКЦ, МЦ, СМП и БП при случаи съмнителни за грип 28.10.2009 12:48:09
Писмо на Директора на НЗОК във връзка с изключване на лекарствени продукти от Списъка с лекарства по наредба 10/2009г 27.10.2009 13:11:39
IX Национална конференция на колегиум "Частна психиатрия" 27.10.2009 12:59:09
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОПЛ ОТ ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ 23.10.2009 17:27:59
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСИЧКИ ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ 15.10.2009 18:50:03
СТАНОВИЩЕ НА НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ В БЪЛГАРИЯ (НСОПЛБ) 15.10.2009 18:47:19
Лекция за ПИМП на 24.9.2009 23.09.2009 13:20:08
Съобщение за ОПЛ 16.09.2009 14:25:58
Относно Наредба 4 от 4.3.2009г за предписване и отпускане на лекарствени продукти 13.08.2009 10:58:56
Медицински университет - Варна обявавя конкурс по документи за специализация за придобиване на специалност "Обща медицина" 05.08.2009 14:35:56
Съобщение за ОПЛ 29.07.2009 09:20:58
Относно: Писмо на директора на НЗОК във връзка с прилагане на т.358 ал.4 от Решение РД-УС-04-17/20.1.2009 28.07.2009 12:33:07
ПИМП ‐ ПРЕГОВОРИ НРД 2010 ‐ ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ Концепция на НСОПЛБ 20.07.2009 09:21:07
Фирма Тонекс 2000 ООД:Професионално зареждане на тонер касети.Продажба и сервиз на лазерни принтери и консумативи за тях. Специални цени за общопрактикуващи лекари, диагностично-консултативни центрове, частни болници, аптеки и лаборатории. При съвместна работа получавате безплатна профилактика на копирната техника и приоритетност при изпълнение на поръчки. 16.07.2009 13:52:09
Писмо на Директора на НЗОК с вх. № 35-00-715/07.07.2009г. 08.07.2009 15:11:39
Относно прилагането на Наредба №17/26.06.2000г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарства на ветераните от войните 08.07.2009 15:05:20
ОТНОСНО: Списък на диетични храни за специални медицински цели на НЗОК, в сила от 01.07.2009г. и Указания, касаещи предписване и отпускане на лекарствени продукти 23.06.2009 19:41:18
Писмо на Директора на НЗОК с вх. № 35-00-697/01.06.2009г. за безвъзмездна доставка на инсулинова аналогова микстура Novo Mix 30 FlexPen 01.06.2009 18:52:35
1.Списък на лекарства за домашно лечение /изготвен в съответствие с Приложение №1 на Позитивен лекарствен списък, публикуван на интернет страницата на Комисията по Позитивен лекарствен списък/, за които НЗОК ще заплаща напълно или частично от 01.06.2009г. 2.списък на лекарствени продукти, съществували в Списъка до 01.06.2009г. и нефигуриращи в публикувания Позитивен лекарствен списък. 01.06.2009 18:48:29
Пререгистрация на лекари в Търговския регистър 31.05.2009 17:33:34
Поради отсъствието на два лекарствени продукта на Ново Нордиск - Insulatard NovoLet и NovoMix 30 FlexPen от Позитивния лекарствен списък и от списъка с лекарства, които НЗОК заплаща, ви предоставяме следната информация: 31.05.2009 17:29:45
Попълване на реквизитите на рецептурни бланки 5 и 5А 31.05.2009 17:24:48
Указания във връзка с влизането в сила на списък на лекарства по т.347.1 и изисквания по т.387 от Решение № РД-УС-04-44/27.04.2009г. на УС на НЗОК 31.05.2009 17:22:06
Писмо на Министъра на здравеопазването /изх. № 91-00-56/23.04.2009г./ във връзка с необходимостта от провеждане на извънредни имунизации. 26.05.2009 00:18:44
Относно подновяването на удостоверението за електронен подпис 18.05.2009 14:48:46
Приложение 4: ПЪРВИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ 14.05.2009 16:09:33
Приложение 10А:Кодове на заболяванията по списък, определен с Наредба № 38 от 2004г. 14.05.2009 16:05:23
Приложение 10 СПИСЪК НА ЗАБОЛЯВАНИЯ, ЗА КОИТО СЕ ИЗДАВА "РЕЦЕПТУРНА КНИЖКА НА ХРОНИЧНО БОЛНИЯ" 14.05.2009 16:00:52
ВАЖНО! За финансовия отчет за тримесечието 11.05.2009 15:20:36
Отговор от РЗОК Варна на писмо с въпроси на ОПЛ 10.05.2009 22:10:52
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 19 юни 2008 г. 08.05.2009 10:45:10
Във връзка с измененията в Наредба №39/16.11.2009г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията 29.04.2009 17:57:12
На 25 април 2009 г. СЗО съобщи за епидемичен взрив в някои региони на Северна Америка, причинен от непознат досега свински грипен вирус А / H1N1 / 28.04.2009 20:50:32
WEB базирана система, позволяваща с SMS на преференциални цени да бъдат извиквани за прегледи пациенти 28.04.2009 20:45:58
Среща на ОПЛ на 29.04.2009 27.04.2009 22:04:19
Грешки, които се допускат при въвеждане на данни за ЗЗОЛ в XML файла-Пациентски листи -съобщение от РЗОК 27.04.2009 22:02:53
На вниманието на ОПЛ - съобщение от РИОКОЗ 27.04.2009 22:01:14
График за отчет на изпълнители на ПИМП - дейност м. април 2009 г. 27.04.2009 21:18:04
Становище на Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ), по повод предложените от МЗ към МС промени в Закона за изменение и допълнение на закона за лечебните заведения, публикувано в сайта на МЗ на 18 март 2009 г. 23.04.2009 17:15:39
С Т А Н О В И Щ Е НА НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ В БЪЛГАРИЯ 22.04.2009 20:44:49
Указание по прилагане на разпоредбите на §1 от Наредба №4/04.03.2009г. и §1 от Наредба №10/24.03.2009г. за предписване и отпускане на лекарствени продукти, напълно или частично заплащани от НЗОК. 15.04.2009 09:03:41
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС! 14.04.2009 10:34:48
Промени в лекарства и рецепти 03.04.2009 19:59:20
Важно съобщение от РЗОК Варна 31.03.2009 18:21:22
Насрочената за 31.3.2009г среща се отлага поради заболяване на лектора 29.03.2009 13:03:52
Съобщение до ОПЛ от Варненска област 25.03.2009 16:16:44
НАРЕДБА № 4 ОТ 4 МАРТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ 20.03.2009 07:32:50
ВАЖНО!!! СЪВМЕСТНО УКАЗАНИЕ 11.03.2009 20:08:32
Д О Г О В О Р ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 05.02.2009 09:37:58
Необходими документи за сключване на договор с изпълнители на ПИМП 04.02.2009 15:13:07
Заявление за сключване на договор за оказване на извънболнична (първична и специализирана) медицинска помощ. 02.02.2009 19:09:57
Д О Г О В О Р ЗА АВАНСОВО ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА 02.02.2009 18:30:16
ВАЖНО!СЪОБЩЕНИЕ ОТ РЗОК ВАРНА 2.2.2009! 02.02.2009 14:21:07
РЕГУЛАТИВНИ СТАНДАРТИ 02.02.2009 12:11:46
СПИСЪК НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА, ЗА КОИТО СЕ ИЗДАВА "РЕЦЕПТУРНА КНИЖКА НА ХРОНИЧНО БОЛНИЯ 02.02.2009 12:06:51
ФИНАНСОВИ ДОКУМЕНТИ 02.02.2009 11:37:55
ПЪРВИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ 02.02.2009 10:53:27
СПЕЦИФИЧНИ ИНДИКАТОРИ ЗА КАЧЕСТВО 02.02.2009 08:43:43
ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ОКАЗВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА И ДЕНТАЛНА ПОМОЩ НА ЛИЦА, ОСИГУРЕНИ В ДРУГИ ДЪРЖАВИ 30.01.2009 08:53:18
НОВИТЕ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА ОПЛ ПРЕЗ 2009Г 29.01.2009 17:35:54
"ПАКЕТ ДЕЙНОСТИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ЗЗОЛ ПО МКБ, ДИСПАНСЕРИЗИРАНИ ОТ ОПЛ, КОИТО НЗОК ЗАПЛАЩА" 29.01.2009 14:12:11
ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 26.01.2009 10:44:20
ДЕЙНОСТИ НА ОПЛ ПО ИМУНОПРОФИЛАКТИКА, ПРОГРАМА „ДЕТСКО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”, ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ НА ЗЗОЛ НАД 18 ГОДИНИ, ФОРМИРАНЕ НА РИСКОВИ ГРУПИ ПРИ ЗЗОЛ НАД 18 ГОДИНИ И ПРОГРАМА „МАЙЧИНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ” 26.01.2009 10:33:39
Управителният съвет на “Сдружение на семейните лекари – Варна”, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на сдружението на 19.02.2009г. в 18.30 часа в гр. Варна, ул.”Брегалница”3 18.01.2009 23:54:36
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 39 ОТ 2004 Г. ЗА ПРОФИЛАКТИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ И ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯТА (ДВ, БР. 106 ОТ 2004 Г.) 17.01.2009 09:24:07
ОБЩИ УСЛОВИЯ ПО ЗАСТРАХОВКА “ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ЛЕКАРИ И МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ ” 16.01.2009 10:20:59
До ОПЛ от област Варна от д-р Иван Иванов - Управител на ДКЦ І 15.01.2009 20:22:53
НАРЕДБА № 40 ОТ 24 НОЕМВРИ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИЯ ПАКЕТ ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК ЗА ПИМП 13.01.2009 15:40:49
С писмо № 62-99-37/19.12.2008 Директорът на РЗОК Варна уведомява ОПЛ от област Варна 30.12.2008 10:05:59
Медицински университет - Варна обявява конкурс за специалност "Обща медицина" 03.12.2008 15:26:45
„Глас“ искат по-високи наеми за джипитата 27.11.2008 18:58:40
НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА И ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ ИЗРАБОТИХА ПРАВИЛА ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА КАЧЕСТВОТО 27.11.2008 12:21:40
В резултат на проведени разговори с Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България, Министерството на здравеопазването изготви промени в следните подзаконови нормативни актове: 26.11.2008 10:44:23
СЪОБЩЕНИЕ До ОПЛ от Варненска област 25.11.2008 14:35:35
На 22 ноември 2008 г. в София се проведе Управителен съвет на Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България 24.11.2008 15:18:41
С участието на министъра на здравеопазването д-р Евгений Желев и членове на ръководството на министерството, днес се проведе среща с представители на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България с председател д-р Любомир Киров. Обсъдени бяха конкретни въпроси, свързани с промени в действащи наредби на МЗ. 11.11.2008 19:46:11
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ДО ОПЛ ОТ ОБЛАСТ ВАРНА 11.11.2008 16:29:56
РЕГИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на ОПЛ на тема “Медицина за ежедневната практика” на 08.11.2008г. в гр.Разград 05.11.2008 23:11:23
Уведомителна нотификация № 08-468 за информиране на всички общопрактикуващи лекари на територията на област Варна. Отнася се за заразено с меламин китайско мляко, писмото е от РЦЗ Варна, изх.№ 1896/14.10.2008 25.10.2008 22:04:24
Завръщане към първичната помощ препоръчва доклад на СЗО 16.10.2008 12:41:38
На 17 и 18 октомври ще се състои ІV-та Русенска научно-практическа конференция на тема “Горещи точки в педиатрията” 14.10.2008 10:01:19
Националният център по опазване на общественото здраве, със съдействието на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ), организират провеждането на курсове за медицински специалисти по прилагане на методи за отказване от тютюнопушене 14.10.2008 09:51:07
НСОПЛБ И БЪЛГАРСКО НАУЧНО ДРУЖЕСТВО ПО ОБЩА МЕДИЦИНА ОРГАНИЗИРАТ ГОДИШНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ В БЪЛГАРИЯ 10.10.2008 08:28:03
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВАРНА Специфична цел 3: Подобряване на здравеопазването 09.10.2008 12:38:52
ГОДИШНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ В БЪЛГАРИЯ 07.10.2008 19:25:33
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНА СТРАТЕГИЯ 2008-20013Г 07.10.2008 16:53:37
Приложена е информация от НСОПЛБ 27.09.2008 12:09:14
Удобно
Издаване на електронно удостоверение за актуално членство, банкова сметка на РК на БЛС – Варна и заплащане на членски внос по банков път
Администрация