Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Библиотека
Информация
Последна промяна
Платформа, даваща възможност на лекари от различни болници и краища на страната да се съветват бързо по въпроси, свързани със спецификата на отделните случаи на пациенти с COVID инфекция 10.02.2021 21:13:10
Във връзка с COVID-19 18.03.2020 16:41:35
За изплащането на надлимитната дейност 04.06.2019 19:14:50
Проект за анекс към НРД 30.05.2019 00:07:10
ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА И НА РЕГИОНАЛНИТЕ КАРТОТЕКИ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ЕКСПЕРТИЗИ 21.05.2010 11:03:51
Постановление № 87 от 5 май 2010 г. за приемане на Наредба за медицинската експертиза 18.05.2010 12:47:23
Указание за ОПЛ, лекари- специалисти и ЛКК във връзка с подготовката на пациенти за представяне пред ТЕЛК, ДЕЛК и НЕЛК 18.02.2010 14:28:25
Алгоритми, разработени от МЗ, за работа на ОПЛ, ДКЦ, МЦ, СМП и БП при случаи съмнителни за грип 28.10.2009 12:52:16
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС! 14.04.2009 10:37:46
Д О Г О В О Р ЗА ОКАЗВАНЕ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ ПО КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ 05.02.2009 09:22:38
Заявление за сключване на договор за оказване на болнична помощ по клинични пътеки от лечебно заведение за болнична помощ, диспансер или лечебно заведение по чл.5, ал.1 от ЗЛЗ 02.02.2009 18:52:28
Заявление от лечебно заведение за болнична помощ за сключване на договор по т.5 от Решение №РД-УС-04-17/20.01.2009 г. на УС на НЗОК 02.02.2009 18:49:10
Д О Г О В О Р ЗА АВАНСОВО ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА 02.02.2009 18:33:52
ФИНАНСОВИ ДОКУМЕНТИ 02.02.2009 11:44:28
ПЪРВИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ 02.02.2009 11:30:07
СПЕЦИФИЧНИ ИНДИКАТОРИ ЗА КАЧЕСТВО 02.02.2009 08:47:14
ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ОКАЗВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА И ДЕНТАЛНА ПОМОЩ НА ЛИЦА, ОСИГУРЕНИ В ДРУГИ ДЪРЖАВИ 30.01.2009 08:26:23
ИЗИСКВАНИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С НЗОК ЗА ОКАЗВАНЕ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ 29.01.2009 09:35:59
ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ ОТ НЗОК ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ДЕКЕМВРИ 2007 И 2008 ГОДИНА 20.01.2009 09:52:14
ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ ОТ НЗОК ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - НОЕМВРИ 2007 И 2008 ГОДИНА 21.12.2008 11:46:08
Изплатени средства на лечебни заведения за болнична помощ от НЗОК за периода Януари - Октомври 2007 и 2008 година 27.11.2008 11:34:39
Средства за болничните заведения за периода януари - септември 2008 10.10.2008 12:28:02
Национални консултанти към Министерство на здравеопазването по основни и профилни специалности 09.10.2008 13:49:04
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВАРНА 09.10.2008 12:42:06
РЕГИСТЪР НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ, ДИСПАНСПАНСЕРИТЕ, ДМСГД, ЦСМП, ЦТХ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 08.10.2008 01:49:29
КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР В ОТРАСЪЛ "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ" 08.10.2008 01:43:15
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНА СТРАТЕГИЯ 2008 - 2013 Г 07.10.2008 16:50:07
БРОЙ ЛЕГЛА В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ПО ОБЛАСТИ КЪМ 31.12.2007 05.10.2008 10:51:00
Удобно
Издаване на електронно удостоверение за актуално членство, банкова сметка на РК на БЛС – Варна и заплащане на членски внос по банков път
Администрация