Навигация
ПИМП
СИМП
Болнична помощ
Библиотека
Новини
Необходими документи за скл...
Необходими документи за скл...
Относно: изпълнение на разп...
Важно - относно специалните...
Относно въвеждането в НЗИС ...
Съобщение от Община Варна
Относно предписването на сп...
Указания за работа с подаде...
Съобщение от РЗОК Варна
СЪОБЩЕНИЕ
Предстоящи събития
Национален конгрес на Бълга...
СМЕТКА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА СЕ...
БЛС стартира национална кам...
Необходими документи за сключване на договор с изпълнители на ПИМП за НРД 2023-2025
още...
Коментари: Няма
Необходими документи за сключване на договор с изпълнители на СИМП за НРД 2023-2025
още...
Коментари: 1
Относно: изпълнение на разпоредбите на чл. 7 от Закона за закрила на детето
още...
Коментари: Няма
Важно - относно специалните жълти и зелени рецептурни бланки
още...
Коментари: Няма
Относно въвеждането в НЗИС на данни за извършени дейности, заплатени от пациентите
още...
Коментари: Няма
Съобщение от Община Варна
още...
Коментари: Няма
Относно предписването на специални рецептурни бланки с жълт и със зелен цвят на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества
още...
Коментари: Няма
Указания за работа с подаден по електронен път протокол, за който се извършва експертиза в комисия по експертиза по чл.78 т.2 в РЗОК и в ЦУ на НЗОК
още...
Коментари: Няма
Съобщение от РЗОК Варна
още...
Коментари: Няма
СЪОБЩЕНИЕ
още...
Коментари: Няма
Удобно
Издаване на електронно удостоверение за актуално членство, банкова сметка на РК на БЛС – Варна и заплащане на членски внос по банков път
Администрация