“Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД
Балнеокомплекс “Тинтява” – гр. Вършец

Адрес:
гр. Вършец – 3540
ул. “Васил Левски” № 16
тел: 09527/22-74 /рецепция/.

Начин на резервация:
Чрез туристическите агенции на дружеството в страната и на място.

Показания:

Противопоказания:


Заболявания на централната нервна система

·        неврози;

·        невровегетативни нарушения;

·        неврастенни реакции като основни или съпътстващи заболявания;

·        мигрена.

Заболявания на периферната нервна система

·        невралгии, неврити, радикулити, плексити;

·        мононеврити, полиневрити (първични и вторични), полиневропатии (дисметаболитни, токсични, недоимъч-ни, исхемични);

·        посттравматични увреждания на периферните нерви;

·        дискова херния, състояние след операция.

Заболявания на опорно-двигателния апарат

·        артроревматични заболявания – ревматоиден артрит (в стадии на ремисия), анкилозиращ артрит (болест на Бехтерев), подагрозен артрит, болест на Райтер;

·        дегенеративни ставни заболявания – остеоартроза (на тазобедрени, коленни, раменни стави и малките стави на ръката);

·        заболявания на периартикуларния апарат от травматично или възпалително естество – бурсити, миозити, тендовагинити (вибрационна болест) и след ставно ендопротезиране;

·        сколиоза;

·        състояния след травматични увреди на опорно-двигателния апарат – дисторзио, луксацио и фрактури;

·        състояния след прекарани асептични некрози в хроничен стадии – болест на Пертес, Шоерман – МАО, Озгут Шлатер, контрактура на Дюпюитрен, спондилолистеза;

·        остеопороза.

 

 

·        инсулти и инфаркти - не по-рано от 6 месеца след събитието и съответна консултация със специалист;

·        хронични заболявания в стадий на изостряне;

·        епилепсия с чести епилептични припадъци;

·        тежки неврози и психопатии;

·        всички форми на туберкулоза;

·        често повтарящи се или обилни кръвоизливи от всякакъв произход;

·        инфекциозни и венерически заболявания;

·        болни, които не могат да се обслужват сами;

·        злокачествени образувания.

“Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД
Балнеохотел “Люляци” – к. Люляци, гр. Габрово

Адрес:
гр. Габрово – 5300
курорт Люляци
тел: 066/80-14-45 /рецепция/;
        066/80-34-29 /директор/.

Начин на резервация:
Чрез туристическите агенции на дружеството в страната и на място.

Показания:

Противопоказания:


Заболявания на дихателната система

·        бронхиална астма;

·        хронични бронхити;

·        състояния след пневмонии;

·        белодробен емфизем;

·        пневмосклероза;

·        силикоза;

·         хронични ларингити, фарингити и синуити;

·        хронична обструктивна белодробна болест / ХОББ/.

Заболявания на централната нервна система

·        функционални заболявания: неврози, невровегетативна дистония, неврастении;

·        състояние след мозъчен инсулт с или без остатъчни парези, след стабилизиране на състоянието на болния, стабилна хемодинамика, контрол върху тазовите резервоари, възможност за елементарно самообслужване;

·        състояние след черепно-мозъчна травма: след черепно-мозъчни операции при стабилна хемодинамика, контрол върху тазовите резервоари и възможност за елементарно самообслужване;

·        дегенеративни и автоимунни заболявания на нервната система;

·        множествена склероза;

·        мигрена;

·        паркинсонов синдром;

·        състояние след полиомиелит.

Заболявания на периферната нервна система

·        радикулити, неврити, плексити, полиневропатия - всякаква етиология;

·        дискова болест – дискова херния и дископатия;

·        посттравматични увреждания на периферни нерви.

 

 

·        злокачествени заболявания;

·        бременност след 6-я месец;

·        туберкулоза;

·        шизофрения;

·        лица с психични отклонения;

·        тромбофлебит – активна форма;

·        миокарден инфаркт в остра и подостра форма;

·        мозъчен инсулт – без възможност за самообслужване;

·        епилепсия;

·        кръвоизливи;

·        всички заболявания в остър стадий;

·        венерически заболявания;

·        инфекциозни заболявания.

“Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД
Оздравителен комплекс – гр. Павел баня

Адрес:
гр. Павел баня – 6155
бул. “Освобождение” № 1
тел: 04361/32-90 /рецепция/;
        04361/20-90 /резервации/.

Начин на резервация:
Чрез туристическите агенции на дружеството в страната и на място.

Показания:

Противопоказания:


Заболявания на опорно-двигателния апарат

Дегенеративни и възпалителни ставни заболявания

·        ревматизъм в хроничен стадий и ремисия;

·        ревматоиден артрит, инфектартрити и инфект-полиартрити (след 6-я месец);

·        деформиращи остеоартрози – коксартрози, гонартрози, спондилоартрози;

·        болест на Бехтерев (анкилозиращ спондилоартрит);

·        възпаления на сухожилията (тендовагинити), на ставните торбички (бурсити), на мускулите и залавните им места (миозити, инсерционити);

·        вибрационна болест и други болести на околоставния апарат;

·        обменно-ендокринни и травматични артрити;

·        състояния след изгаряния – келоиди, ръбци.

Състояния след травматични и
ортопедични заболявания

·        състояния след фрактури на костите и след гипсова имобилизация;

·        състояния след контузии, изкълчвания, навяхвания, контрактури и анкилози на ставите;

·        вродени луксации на тазобедрените стави;

·        състояния след операции на ставите, ендопротезно болни, коригиращи операции;

·        състояния след ампутация на крайниците;- остити, периостити и остеомиелити;

·        остеопороза.

Вертеброгенни (произлизащи отгръбначния стълб)
болестни изменения

·        дискова болест (шийни, гръдни и лумбални поражения на междупрешленните дискове).

Заболявания на периферната нервнасистема

·        невралгии, неврити, радикулити, плексити от различно естество;

·        полиневрити и полимиелорадикулоневрити;

·        състояния след полиомиелит.

 

 

 

 

·        съдови заболявания на централната нервна система (слединсултни състояния);

·        сърдечно-съдови заболявания – ИБС, инфаркт на миокарда, нестабилна стенокардия, тежки ритъмни и проводни нарушения и сърдечна недостатъчност II и III степен по NIHА;

·        дегенеративни нервни болести (дисеминирана склероза, миелопатии);

·        тромбофлебит;

·        хипертонична болест – II и III степен;

·        белодробни заболявания – астма, емфизем, абсцес;

·        психични заболявания и наркомании;

·        епилепсия (изключение се прави при липса на пристъп над 1 година и адекватна терапия);

·        туберкулоза;

·        анемии, кръвоизливи;

·        цироза;

·        злокачествени тумори (изключение при случаите с над 5 годишен период без рецидив);

·        ендокринни заболявания – захарна болест с късен дегенеративен синдром;

·        тиреотоксикоза, адисонова болест, болест на Кушинг;

·        кожно-венерически заболявания и инфекциозни заболявания;

·        патологична бременност през целия срок и нормална след 4-я месец.

“Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД
Балнеохотел “Загоре” – Старозагорски минерални бани

Адрес:
Старозагорски минерални бани – 6062
тел: 04111/23-19 /рецепция/.

Начин на резервация:
Чрез туристическите агенции на дружеството в страната и на място.

Показания:

Противопоказания:

 

Заболявания на опорно-двигателния апарат

·        дегенеративни възпалителни заболявания;

·        състояния след прекаран ревматичен полиартрит;

·        инфекциозни полиартрити;

·        хронична деформираща остеоартроза, обменно-ендокринни и травматични артрити, остеохондропатии, болест на Бехтерев;

·        заболявания на костите, мускулите и сухожилията от травматично, токсично и инфекциозно естество.

Заболявания на периферната нервна система

·        неврити, радикулити, полиневрити, плексити от различно естество;

·        вегетативни полиневропатии;

·        остатъчни явления от детски паралич;

·        токсични полиневрити;

·        диабетни полиневрити;

·        вибрационна болест, съпроводена с вегетативна полиневропатия.

Заболявания на сърдечно - съдовата система

·         хипертонична болест – І и ІІ стадий;

·        кардиосклероза – атеросклеротична или постмиокардична, без чести и изразени пристъпи на стенокардия при сърдечна недостатъчност не повече от първа степен;

·        функционални сърдечно-съдови нарушения от невротичен тип.

 

 

·         съдови заболявания на централната нервна система (слединсултни състояния);

·        сърдечно-съдови заболявания – инфаркт на миокарда, нестабилна стенокардия, тежки ритъмни и проводни нарушения и сърдечна недостатъчност II и III степен по NIHА;

·        дегенеративни нервни болести (дисеминирана склероза, миелопатии);

·        тромбофлебит;

·        хипертонична болест – III степен;

·        белодробни заболявания – емфизем, абсцес;

·        психични заболявания и наркомании;

·        епилепсия (изключение се прави при липса на пристъп над 1 година и адекватна терапия);

·        туберкулоза;

·        анемии, кръвоизливи;

·        цироза;

·        ендокринни заболявания – захарна болест с късен дегенеративен синдром;

·        тиреотоксикоза, адисонова болест, болест на Кушинг;

·        кожно-венерически и инфекциозни заболявания;

·        патологична бременност през целия срок и нормална след 4-я месец;

·        бъбречна недостатъчност ІІ и ІІІ стадий;

·        злокачествени заболявания.

“Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД
Балнеохотел “Роза” – гр. Стрелча

Адрес:
гр. Стрелча – 4530
ул. “Димитър Благоев” № 47
тел: 03532/23-01 /централа/.

Начин на резервация:
Чрез туристическите агенции на дружеството в страната и на място.

Показания:

Противопоказания:


Заболявания на опорно-двигателния апарат

·        хронични дегенеративни ставни заболявания – артрозна болест с различна локализация;

·        ревматоиден полиартрит;

·        заболявания на кости, мускули, сухожилия (фрактури, травми, миозити, бурсити, тендовагинити);

·        анкилозиращ спондилоартрит – болест на Бехтерев;

·        следфрактурни състояния и усложненията им – забавено калусообразуване, хиперкалус, контрактури, морбус Зудек;

·        заболявания на междупрешленните дискове- дискова херния, остеохондроза, протрузио.

Заболявания на периферната нервна система

·        неврити, полиневрити, радикулити, плексити.

Гинекологични и андрологични заболявания

·        хронични възпалителни заболявания на женските полови органи – аднексити;

·        климакс;

·        функционална недостатъчност на яйчниците и матката.

 

 

·        злокачествени заболявания;

·        туберкулоза;

·        базедова болест (тиреотоксикоза);

·        хроничен нефрит;

·        всички заболявания, протичащи с кръвоизливи;

·        фебрилни състояния;

·        сърдечно-съдови заболявания II-ра и III-та степен;

·        болни с тежки анемии;

·        ревматизъм и ревматоиден артрит в остър стадий;

·        хроничен алкохолизъм;

·        бременност;

·        психични заболявания;

·        венерически заболявания.

“Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД
Балнеохотел “Йонико” – Хасковски минерални бани

Адрес:
с. Минерални бани
обл. Хасково
ул. “В. Левски” № 26
тел: 03722/24-31 /рецепция/.

Начин на резервация:
Чрез туристическите агенции на дружеството в страната и на място.

Показания:

Противопоказания:

Сърдечно-съдови заболявания

Хронична артериална недостатъчност
на периферните съдове при:

·        облитериращ ендартериит (болест на Бюргер);

·        облитерираща артериосклероза;

·        облитериращ тромбангиит;

·        болест на Рейно и рейноподобен синдром;

·        безпулсова болест в I, II и III стадий;

·        синдром на Лериш.

Заболявания на периферните вени:

·        варикозна болест;

·        посттромбофлебитен синдром в хроничен стадий;

·        хронична венозна недостатъчност;

·        неинфекциозни болести на лимфните съдове.

Заболявания на опорно- двигателния апарат

Дегенеративни заболявания на ставите и гръбначния стълб

·        полиартроза;

·        коксартроза;-

·        гонартроза;

·        артроза на раменната става;

·        артроза на лакетната става;

·        спондилоартроза;

·        дискова болест – дископатия, дискова херния;

·        артроза на радиокарпални, талокрурални, метакарпални, и интерфалангеални стави.

Възпалителни и автоимунни заболявания на опорно-
двигателния апарат

·        слединфекциозни реактивни артрити;

·        състояние след остеомиелит;

·        посттравматични артрити;

·        ревматоиден полиартрит;

·        ставен ревматизъм - ставна форма извън пристъпна фаза;

·        анкилозиращ спондилоартрит (Бехтерова болест);

·        заболявания на костите, мускулите, сухожилията от възпалителен произход.

Ендокринно-обменни заболявания на опорно-
двигателния апарат:

·        подагрозен артрит;

·        псориатичен артрит;

·        диабетна артропатия.

Вродени заболявания на опорно-
двигателния апарат:

·        вродена луксация на раменната и тазобедрената става;

·        артрозоартрит на тазобедрената става;

·        артрозоартрит при вродени криви стъпала.

Травматични увреждания на опорно-
двигателния апарат:

·        състояния след контузии и луксации на ставите;

·        следфрактурни състояния на костите (след шест месечен период при добре оформен калус);

·        болести на околоставния апарат;

·        увреждания на мускули и сухожилия;

·        ”замръзнало рамо”;

·        синдром на Зудек;

·        болест на Пертес;

·        остеопороза;

·        сколиоза;

·        спондилолистеза;

·        хабитуална луксация на раменната става;

·        хондромалация на пателата;

·        контрактура на Дюпюитрен.

Заболявания на периферната нервна система

·        радикулити, радикулоневрити, полирадикулоневрити - с известна и неизвестна етиология;

·        неврити, неврофибромиозити и полиневропатии с токсичен, инфекциозен, ендокринен или травматичен характер (диабетна полиневропатия, алкохолна полиневропатия, родова травма на раменния сплит);

·        плексити – шиен, раменен, поясно-кръстов;

·        вегетативна полиневропатия.

 

 

 

·        всички видове сърдечно-съдови заболявания в период на обостряне и декомпенсация:
исхемична болест на сърцето - манифестна (стабилна и нестабилна) ангина пекторис, сърдечен инфаркт и състояние след сърдечен инфаркт – подостър стадий, сърдечна недостатъчност, ритъмни и проводни нарушения;
хипертонична болест - в състояние на хипертонична криза, ІІІ стадий на хипертонична болест;
хронична артериална недостатъчност на периферните съдове в IV стадий;

·        всички заболявания в остър стадий;

·        хронични заболявания, усложнени с остро възпаление;

·        злокачествени тумори;

·        чести и обилни кръвоизливи от всякакъв произход;

·        патологична бременност през целия й срок и нормална бременност след петия месец;

·        всички видове неликвидирани туберкулозни процеси;

·        подостри форми на ревматизъм с прояви на засягане на сърцето;

·        заболявания на нервната система - състояние след мозъчен инсулт, злокачествени тумори на централната нервна система, всички заболявания на нервната система съпроводени с резки нарушения на движенията, епилепсия, психози в стадий на обостряне;

·        стомашно-чревни заболявания – язвена болест в острия стадий, тежки форми на възпаления на червата, черния дроб и жлъчния мехур;

·        тежка форма на захарна болест;

·        тежки белодробни заболявания, със силно изразен емфизем, бронхиална астма с чести пристъпи, белодробен абсцес;

·        тежки поражения на костите, ставите, мускулите и лимфните възли, придружени със секреция;

·        нарушена проводимост на пикочните пътища;

·        изразена хидронефроза;

·        макрохематурия;

·        изразена бъбречна недостатъчност.

“Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД
Балнеохотел “Здравец” – гр. Тетевен

Адрес:
гр. Тетевен – 5700
ул. “Петрахиля” № 29
тел: 0678/22-01 /рецепция/.

Начин на резервация:
Чрез туристическите агенции на дружеството в страната и на място.

Показания:

Противопоказания:

Заболявания на дихателнатасистема

·        хроничен бронхит;

·        белодробен ефизем;

·        бронхиална астма;

·        ХОББ;

·        хронични пневмонии;

·        пневмосклероза;

·        силикоза.

Заболявания на централната нервна система

·        мозъчен инсулт – с възможност на болните за самообслужване;

·        невралгия на нервус окципиталис;

·        невралгия на нервус тригеминус;

·        невралгия на нервус фациалис;

·        невроза;

·        неврастенни реакции като основно или съпътстващо заболяване.

 

 

·        злокачествени тумори;

·        бременност;

·        туберкулоза - активна форма;

·        шизофрения;

·        лица с психични отклонения;

·        злокачествена хипертония;

·        миокарден инфаркт в подостра форма;

·        мозъчен инсулт – без възможност за самообслужване;

·        епилепсия;

·        остри възпалителни заболявания;

·        венерически заболявания;

·        флеботромбоза – активна форма.

“Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД
Хотел “Диана”, парк Родопи

Адрес:
област Пловдив
Парк Родопи - 4101
тел: 03109/229 /рецепция/;
        032/625 853 (4) /счетоводство/.

Начин на резервация:
Чрез туристическите агенции на дружеството в страната и на място.

Показания:

Противопоказания:


Заболявания на периферната нервна система

·        неврити, полиневрити, радикулити, плексити.

 Заболявания на дихателната система

·        хронични възпалителни процеси на дихателните пътища – ринити, фарингити, ларингити, трахеобронхити;

·        бронхиална астма в ремисия.

Сърдечно - съдови заболявания

·        хипертонична болест – І-ви стадий;

·        атеросклероза – начален стадий;

·        белодробно сърце – начален стадий;

·        хронични перикардити и миокардити без сърдечна недостатъчност;

·        Болест на Рейно.

 

 

·        злокачествени заболявания;

·        туберкулозни заболявания;

·        базедова болест и тиреотоксикоза;

·        хроничен нефрит;

·        фебрилни състояния;

·        сърдечно-съдови заболявания - ІІ-ри и ІІІ-ти стадий на хипертонична болест, исхемична болест на сърцето, миокарден инфаркт, сърдечно-съдова недостатъчност;

·        тежки анемии;

·        бременност;

·        заболявания на централната нервна система;

·        венерически заболявания;

·        психични заболявания;

·        хроничен алкохолизъм.

“Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД
филиал Наречен

Адрес:
с. Нареченски бани – 4880
ул. “Родопи” № 2
тел.: 03342/224; 384 /рецепция/

Начин на резервация:
Чрез туристическите агенции на дружеството в страната и на място.

Показания:

Противопоказания:


Заболявания на централната нервна система

·        функционални заболявания на централната нервна система:
неврастенна невроза;
хистерична невроза;
паническо разстройство;
депресивна невроза;
някои моносимптомни неврози (Кардионевроза, Логоневроза, Енуреза, Графоспазъм, Вегетоневрози);
Вестибулопатии;

·        различни форми на мигрена – лечение на болков синдром;

·        рехабилитация на слединсултни състояния;

·        травмена болест на мозъка:
травматична церебрастения;
травматична енцефалопатия;
мигренен синдром при травмена болест на мозъка;

·        паркинсонов синдром.

Ендокринно-обменни заболявания

 • захарен диабет – инсулино- и неинсулино зависим тип и усложнения – диабетна полиневропатия, начална ангиопатия;
 • обезитас – наднормено тегло;
 • заболявания на щитовидната жлеза:
  еутиреоидна струма – дифузна и възлеста;
  хипертиреоидоза – базедова болест – в компенсиран стадии; хипотиреоидоза – тиреоидит на Хашимото;
  следоперативен хипотиреоидизъм;
 • остеопороза – различни етиологични форми.

Болести на сърдечно-съдовата система

·        хипертонична болест (есенциална и вторична хипертония);

·        периферни съдови заболявания;

·        хронична исхемична болест на сърцето:
ангина пекторис – стабилна форма;
ритъмни и проводни нарушения;
слединфарктни състояния.

 

 

 

·        сърдечна декомпенсация ІІІ степен;

·        остри инфекциозни заболявания;

·        злокачествени новообразувания, нуждаещи се от клинично лечение;

·        епилепсия;

·        остри психотични разстройства;

·        диагностично неуточнени случаи.

 

“Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД
филиал Павел баня

Адрес:
гр. Павел баня - 6155
ул. “Освобождение” № 2
тел.: 04361/21-14 /рецепция/

Начин на резервация:
Чрез туристическите агенции на дружеството в страната и на място.

Показания:

Противопоказания:


Заболявания на опорно-двигателния апарат

·        вертеброгенни заболявания;

·        дегенеративни, ставни и периставни възпалителни заболявания;

·        състояния след травматични и ортопедични заболявания;

·        състояния след ендопротезиране.

Заболявания на периферната нервна система
 

Заболявания на централната нервна система
 

·        контузии или прекъсване на гръбначния мозък;

·        съдови миелопатии на гръбначния мозък.

 

 

·        съдови поражения на главния мозък (слединсултни състояния);

·        дегенеративни нервни болести;

·        епилепсия, туберкулоза, анемии, цирози, тежък диабет, кръвоизливи;

·        сърдечно-съдови заболявания в декомпенсация;

·        тумори от всички видове;

·        болни с декубитални рани и тазово-резервоарни смущения;

·        психични разстройства;

·        тежки белодробни заболявания (астма, емфизем, абсцес);

·        кожни и венерически болести.

“Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД
филиал Поморие

Адрес:
гр. Поморие - 8200
ул. “Проф. Парашкев Стоянов” № 7
тел.: 0596/2-41-50 /рецепция/

Начин на резервация:
Чрез туристическите агенции на дружеството в страната и на място.

Показания:

Противопоказания:

Заболявания на опорно-двигателния апарат

·        възпалителни ставни заболявания – ревматоиден артрит, инфекциозен, обменен, псориатичен, болест на Бехтерев;

·        дегенеративни ставни заболявания – остеоартроза, остеохондроза;

·        травматични заболявания на опорно-двигателния апарат – състояния след фрактури, луксации, дисторзии, контузии;

·        състояния след ендопротезиране;

·        дискова болест – дископатии, дискови хернии.

Заболявания на периферната нервна система

·        плексити, радикулити;

·        травмени заболявания на периферната нервна система;

·        състояния след травми на гръбначен стълб със или без засягане на гръбначен мозък (параплегии, парези);

·        неврит на лицевия нерв;

·        вибрационна болест;

·        диабетна полиневропатия;

·        състояние след полиомиелит.

Гинекологични и андрологични заболявания

·        хормонални смущения на менструацията и яйчниците: аменорея, хипоменорея, олигоменорея, дисменорея, синдром на Щайн – Льовентал;

·        възпалителни заболявания на женските полови органи:
 хроничен вулвит, колпити, ендометрити, аднексити, салпингити, оофорити, параметрити;

·        стерилитет (първичен и вторичен);

·        следоперативни състояния (от 2 до 6-и месец след операцията);

·        простатит;

·        уретрит;

·        везикулит;

·        парапростатит;

·        олигоспермия;

·        стерилитет при мъжа.

 

 

·        повишена температура, остри инфекциозни заболявания;

·        кръвотечения;

·        злокачествени тумори;

·        състояние след сърдечен инфаркт;

·        хипертонична болест ІІІ стадий, сърдечна декомпенсация;

·        тежки заболявания на белите дробове (активна туберкулоза, белодробен абсцес);

·        психични заболявания, епилепсия.

“Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД
филиал Сандански

Адрес:
гр. Сандански – 2800
кв. “Смилово” /санаториум/
тел.: 0746/3-08-34 /рецепция/

Начин на резервация:
Чрез туристическите агенции на дружеството в страната и на място.

Показания:

Противопоказания:

Заболявания на дихателната система

·         Хронични, неспецифични и алергични заболявания на горни дихателни пътища: синуити, ринити, фарингити, ларингити и трахеити;

·        бронхиална астма;

·        хронични бронхити;

·        състояния след пневмонии;

·        хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ).

Заболявания на опорно-двигателния апарат

·        възпалителни заболявания на ставите – моно- и полиартрити, ревматоиден артрит, псориатичен и подагрозен артрит;

·        дистрофично-дегенеративни заболявания на ставите - полиартроза, гонартроза, коксартроза, спондилоартроза;

·        травматични увреждания на костно-ставния апарат – навяхване, изкълчване, счупване;

·        болести на меките тъкани – възпалителни увреждания на мускули, сухожилия, лигаментарен апарат- миозит, синовит, тендосиновит, бурсит;

·        травми на мускули и сухожилия;

·        спондилопатии и дорзопатии – анкилозиращ спондилит, спондилоза, остеохондрит, кифоза, сколиоза, увреждания на междупрешленните дискове, дорзалгии;

·        състояние след ендопротезиране на стави - тазобедрена и колянна;

·        вродена луксация на тазобедрена става.

Заболявания на периферната нервна система

·        възпалителни и дистрофични заболявания на периферните нерви, нервните коренчета и плексуси - моно- и полиневрити, радикулити, плексити;

·        травмени увреждания на периферните нерви;

·        увреждания на периферните нерви при диабет, лупус еритематодес и при интоксикации - алкохолни, оловни;

·        дискова болест.

 

·        инфекциозни заболявания;

·        туберкулоза;

·        хронични заболявания в стадий на декомпенсация;

·        психични заболявания.

“Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД
филиал Кюстендил

Адрес:
гр. Кюстендил - 2500
ул. “Цар Симеон І” № 28
тел.: 078/ 550970 /рецепция/;
 078/ 550978 /дежурен кабинет/.

Начин на резервация:
Чрез туристическите агенции на дружеството в страната и на място.

Показания:

Противопоказания:

Заболявания на опорно-двигателния апарат с възпалителен, дегенеративен, травматичен и ендокринен характер
 

·        ревматоиден артрит, болест на Бехтерев, артрити от неспецифично естество (подагрозен, реактивен, псориатичен, ревматичен);

·        дискова болест;

·         артрозна болест, възпалителни полиартрити (на една или повече стави);

·        периартрити, епикондилити, тендовагинити, бурсити, миозити, фиброзити, синдром на карпалния канал;

·        състояния след фрактури, дисторзии , луксации;

·        Морбус Зудек;

·        състояние след ендопротезиране на става.

Заболявания на периферната нервна система

·        неврити, радикулити, неврофибромиозити, плексити, невралгии;

·        моно- и полиневропатии: диабетна, токсична, медикаментозна и инфекциозна;

·        последици от травми на периферната нервна система.

Гинекологични и андрологични заболявания

·        аднексити, метрити, салпингити, ендо-, пери- и параметрити, овариална дисфункция, кисти, усложнения след оперативна интервенция, последствия от хронични неспецифични възпалителни заболявания;

·        простатити, олигоспермия, епидидимит;

·        стерилитет при жената и мъжа.

Кожни заболявания

·        състояния след термична и химична травма (изгаряне, измръзване);

·        състояния след конквасация, състояния след кожни пластики;

·        болест на цикатризацията (ръбцови изменения от различно естество).

 

 

 

 

·        инфекциозни заболявания;

·        злокачествени новообразувания;

·        туберкулоза и кожно-венерически заболявания;

·        епилепсия и други неизяснени припадъци;

·        сърдечни заболявания в стадий на декомпенсация.

“Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД
филиал Момин проход

Адрес:
гр. Костенец, кв. Момин проход - 2035
ул. “Хр. Ботев” № 6
тел.: 07142/61-97 /рецепция/

Начин на резервация:
Чрез туристическите агенции на дружеството в страната и на място.

Показания:

Противопоказания:

Заболявания на дихателната система

·        хроничен фарингит и ринофарингит;

·        хроничен ларингит и ларинго-трахеит;

·        хроничен синузит;

·        хроничен бронхит;

·        бронхиална астма;

·        хронична обструктивна белодробна болест;

·        бронхиектазна болест;

·        пневмокониози;

·        състояния след пневмонии.

Заболявания на опорно-двигателния апарат

·        състояния след фрактури на костите на крайниците;

·        състояния след фрактури на телата на прешлените;

·        състояния след контузии, тежки навяхвания и изкълчвания на ставите;

·        заболявания на мускули и сухожилия;

·        състояния след ендопротезиране;

·        остеоартрози.

Кожни заболявания

 • псориазис;
 • хронични екземи;
 • невродермит и уртикария;
 • професионални дерматити;
 • лекарствени дерматити;
 • начална форма на склеродермия;
 • ихтиозис;

·        кератодермия;

 • пруритус;
 • дисхидроза.

 

·        активна белодробна туберкулоза;

·        новообразувания;

·        хеморагична диатеза;

·        остри фебрилни състояния с уточнена или неуточнена етиология;

·        обострени стадии на хронични заболявания;

·        напреднал стадии на дихателна, сърдечно-съдова, бъбречна и чернодробна недостатъчност;

·        високостепенна малигнена артериална хипертония;

·        хронична исхемична болест на сърцето с ритъмни и проводни нарушения;

·        субактивен стадии на миокарден инфаркт и нестабилна стенокардия.

 

“Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД
филиал Овча могила

Адрес:
с. Овча могила - 5295
общ. Свищов
ул. “Детелина” № 2
тел.: 06327/24-41 /рецепция/

Начин на резервация:
Чрез туристическите агенции на дружеството в страната и на място.

Показания:

Противопоказания:


Заболявания на опорно-двигателния апарат от възпалително, дегенеративно и обменно естество

·        артрози;

·        ревматоиден артрит и други видове артрити;

·        болест на Бехтерев;

·        заболявания на костите и мускулите от травматично, професионално, токсично и инфекциозно естество;

·        контрактури от кожно-мускулен и ставен произход.

Заболявания на периферната нервна система

·        дискови хернии;

·        радикулити;

·        плексити;

·        неврити;

·        полиневропатии.

Ендокринно-обменни заболявания

·         захарен диабет;

·        подагра;

·        затлъстяване.

 

 

 

·        всички заболявания в остър стадий;

·        злокачествени тумори;

·        припадъчни състояния, особено тези със загуба на съзнание;

·        психични заболявания;

·        изразена сърдечна недостатъчност;

·        тежка степен на артериална хипертония;

·        инфекциозни заболявания;

 • чести, обилни или скорошни кръвоизливи от различно естество;
 • всички форми на неизлекувана туберкулоза.

 

 

“Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД
филиал Велинград

Адрес:
гр. Велинград - 4600
ул. “Гоце Делчев” № 38
тел.: 0359/5-33-59

Начин на резервация:
Чрез туристическите агенции на дружеството в страната и на място.

Показания:

Противопоказания:

Ендокринни и метаболитни заболявания

·        остеопороза;

·        диабет;

·        подагра;

·        заболявания на щитовидната жлеза – тиреотоксикоза, микседем, тиреоидити;

·        хиперлипопротеинемии и дислипидемии;

·        затлъстяване;

·        хиповитаминози;

·        болести на хипофизата.

 Заболявания на опорно – двигателния апарат

·        вродена и придобита луксация на тазобедрената става;

·         предоперативна подготовка и следоперативна рехабилитация при ендопротезиране на тазобедрена и колянна стави;

·        състояния след счупвания на гръбначния стълб, вкл. следоперативни корекции и други усложнения;

·        състояния след счупвания на периферни кости, включително и техните усложнения;

·        други травмени увреди на костно-ставния апарат: дисторзии, синовити;

·        травмени увреди на мускулни сухожилия и лигаментарен апарат;

·        дегенеративни заболявания на ставите: генерализирана деформираща артроза, коксартроза, гонартроза, спондилоартроза;

·        възпалителни заболявания на ставите: моно- и полиартрити, ревматоиден полиартрит, периартрит на раменна става, бурсити, инсерционити;

·        вродени костно – ставни малформации и заболявания;

·        сколиоза на гръбначния стълб;

·        състояния след ампутация на крайник (горен и долен) или части от него;

·        дископатии, дискови хернии;

·        ставни синдроми при системни колагенози.

Заболявания на централната нервна система

·        ранна рехабилитация на слединсултните състояния и рехабилитация на усложненията в по-късните стадии;

·        черепно – мозъчни травми и техните усложнения;

·        състояния след прекарани менингит и енцефаломиелит с остатъчна неврологична симптоматика;

·        полиомиелит;

·        паркинсонов синдром;

·        интоксикационни енцефалопатии;

·        постоперативни състояния поради черепномозъчни тумори;

·        множествена склероза;

·        прогресивна мускулна дистрофия;

·        латерална амиотрофична склероза;

·        детска церебрална парализа;

·        неврози и невровегетативни дистонии;

·        мигрена;

·        преходни нарушения на мозъчното кръвообръщение.

1. Абсолютни противопоказания

·        инфекциозни и паразитни заболявания;

·        остри възпалителни заболявания;

·        хронични заболявания в стадий на декомпенсация;

·        кръвоизливи, независимо от причината.

2. Относителни противопоказания

·        злокачествени новообразувания;

 • бременност;
 • психични заболявания.

“Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД
филиал Хисар

Адрес:
гр. Хисар – 4180
ул. “Гурко” № 8
тел.: 0337/6-25-72 /рецепция/

Начин на резервация:
Чрез туристическите агенции на дружеството в страната и на място.

Показания:

Противопоказания:

Бъбречно-урологични заболявания

 • бъбречно-каменна болест;

·        хронични пиелонефрити: калкулозни и некалкулозни;

·        интерстициални нефрити;

·        ХБН І степен и състояния след остра бъбречна недостатъчност;

·        съпътстващи нефропатии –диабетна, подагрозна;

·        вродена поликистоза на бъбреците с бъбречно-каменна болест;

·        състояние след операция на органите на отделителната система;

·        състояние след ЕSWL (екстракорпорална литотрипсия);

·        цистити;

·        уретрити;

·        хронични простатити (бактериални, хламидийни, ятрогенни);

·        доброкачествена простатна хиперплазия без обструкция.

Заболявания на храносмилателната система

Стомашно-чревни заболявания:

·        хронични гастрити;

·        язвена болест на стомаха и дуоденума;

·        следоперативни състояния;

·        ентерити;

·        колити;

·        ентероколити;

·        функционални разстройства на стомаха и червата.

Заболявания на черния дроб и жлъчните пътища:

·        чернодробна стеатоза;

·        хронични хепатити;

·        хронична алкохолна чернодробна болест;

·        холецистити;

·        жлъчно-каменна болест;

·        следхолецистектомен синдром;

·        дискинезии на жлъчните пътища и жлъчния мехур;

 • чернодробна цироза без усложнения, в стадий на компенсация;
 • хронични панкреатити

 

 Ендокринно-обменни заболявания

 • захарен диабет;
 • подагра;
 • хиперурикемия с различни видове диатези;
 • леки форми на хипер- и хипотиреози с йонен дефицит;
 • затлъстяване, дислипидемии;
 • остеопороза.

 

 

 

·        напреднал стадий на дихателна и сърдечно-съдова недостатъчност;

·        субакутен стадий на миокарден инфаркт и нестабилна стенокардия;

·        сърдечни ритъмни и проводни нарушения;

·        хеморагични диатези;

·        инфекциозни заболявания;

·        всички форми на туберкулоза;

·        онкологични заболявания, нуждаещи се от клинично лечение;

·        психични заболявания;

·        диагностично неуточнени случаи в незадоволително общо физическо състояние;

·        изразена бъбречна недостатъчност;

·        високостепенна артериална хипертония със стойности над 180/100;

·        стеснение на хранопровода и червата с нарушена проводимост;

·        полипозни гастрити;

·        чернодробна цироза в стадий на декомпенсация;

·        декомпенсиран диабет;

·        тежки форми на хипер- и хипотиреоидни състояния.

“Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс”
ЕАД филиал Баня, Карлово

Адрес:
гр. Баня, общ. Карлово - 4360
ул. “Липите” № 1
тел.: 03132/22-04, 22-05

Начин на резервация:
Чрез туристическите агенции на дружеството в страната и на място.

Показания:

Противопоказания:

Заболявания на опорно-двигателния апарат

 • остеоартрози и остеохондрози;
 • ревматоиден артрит;
 • болест на Бехтерев;
 • спондилози;
 • болести на междупрешленните дискове;
 • фрактури;
 • състояния след ендопротезиране на тазобедрени и коленни стави;
 • болести на меките тъкани.

Заболявания на периферната нервна система

 • дископатии, дискови хернии и състояния след оперативното им лечение;
 • заболявания на нервните коренчета и плексуси;
 • мононеврити и полиневрити;
 • полиневропатии – диабетна и вегетативна.

Заболявания на централната нервна система

 • състояния след мозъчен инсулт (исхемичен и хеморагичен);
 • хемипарези и хемиплегии след третия месец от началото на заболяването;
 • състояние след травма на главния мозък;
 • Болест на Паркинсон;
 • състояние след прекаран полиомиелит;
 • неврози и невровегетативна дистония.

 

 

·        всички заболявания в острия стадий;

·        сърдечно-съдови заболявания (СН - ІІІ и ІV степен по НИХА);

·        състояние след прекаран остър миокарден инфаркт – до една година след заболяването;

·        бъбречна недостатъчност;

·        фебрилни състояния;

·        венерически заболявания;

·        кръвоизливи от най-различен произход;

·        напреднала атеросклероза със смущения на мозъчното кръвообращение;

·        злокачествени заболявания;

·        психични заболявания в активна фаза;

·        туберкулоза;

·        епилепсия;

·        тежки парализи със смущение на тазово-резервоарните функции;

·        бронхиална астма в напреднал стадий;

·        бактериални и гъбични инфекции на кожата.

“Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД
филиал Баните, Смолян

Адрес:
с. Баните, общ. Смолян – 4940
тел.: 03025/22-57 /рецепция/

Начин на резервация:
Чрез туристическите агенции на дружеството в страната и на място.

Показания:

Противопоказания:


Заболявания на опорно-двигателния апарат

·        дегенеративни ставни заболявания: артрозна болест с различна локализация;

·        възпалителни ставни заболявания: ревматичен и ревматоиден артрит, инфектартрити, болест на Бехтерев;

·        ортопедично-травматични състояния след фрактури на костите, луксации , дисторзии, контузии, увреждания на меките тъкани, разкъсване на връзките на ставите, усложнения след травматични състояния;

·        заболявания от пренапрежение и преумора на ставно- лигаментарния апарат: тендинити, миозити, миотендовагинити, фибромиозити, бурсити, вибрационна болест;

·        остеопороза – възрастова и след операции и имобилизации;

·        дорзопатии.

Заболявания на периферната нервна система

·        невралгии;

·        неврити;

·        радикулити;

·        плексити;

·        травми на периферни нерви;

·        вегетативна, диабетна и токсична полиневропатии;

·        болест на Рейно.

Заболявания на стомашно-чревния тракт и чернодробно-жлъчни болести

·        гастрит;

·        язвена болест на стомаха и дванадесетопръстника;

·        колит;

·        ентероколит;

·        хепатит;

·        холецистит;

·        холангиохепатит;

·        жлъчно-каменна болест;

·        състояние след операция на черния дроб и жлъчните пътища.

 

 

 

·        злокачествени новообразувания;

·        тежки инфекциозни заболявания;

·        активна белодробна туберкулоза;

·        епилепсия и други неизяснени припадъци;

·        сърдечни заболявания в стадий на декомпенсация;

·        състояние след остър миокарден инфаркт;

·        венерически заболявания.

ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ
Болнична база по балнеология, рехабилитация и профилактика
 “Калероя” – гр. Хисар

Адрес:
гр. Хисар – 4180
ул. “Парилките” № 1
тел: 0337/6-02-01 /рецепция/.

Начин на резервация:
Чрез туристическите агенции на дружеството в страната и на място.

Показания:

Противопоказания:


Заболявания на бъбреците, пикочо-отделителната и мъжка полова системи

·        бъбречно-каменна болест;

·        хронични пиелонефрити, цистити;

·        хронични нефрити без изразена бъбречна недостатъчност (ІІІ и ІV стадий);

·        хронични нефрози;

·        хронични простатити и епидидимити, уретрити;

·        стерилитет при мъжа.

Заболявания на храносмилателната система

·        язвена болест на стомаха и дванадесетопръстника;

·        хронични гастрити и гастродуоденити;

·        хронични ентерити и колити;

·        функционални заболявания на стомаха и червата – рефлукси, обстипация, дразнимо дебело черво;

·        болест на Крон;

·        ХУХК в ремисия;

·        жлъчно-каменна болест;

·        хронични холецистити, холангити и холангиохепатити;

·        следхолецистектомен синдром;

·        дискинезии на жлъчния мехур и жлъчните пътища;

·        хронични хепатити;

·        чернодробна стеатоза;

·        състояния след вирусен хепатит (след VІ – я месец от боледуването);

·        чернодробни цирози – компенсиран стадий;

·        хронични панкреатити.

Заболявания на опорно-двигателния апарат

·        ревматоиден артрит в подостър и хроничен стадий, подагрозен артрит, болест на Бехтерев;

·        артрозна болест в хроничен стадий и остеохондроза;

·        болести на междупрешленните дискове в различните отдели на гръбначния стълб с произтичащите усложения;

·        травматични - следфрактурни състояния, дисторзии, луксации.

 

 

 

·        неопластични заболявания до 5 г. от началото им;

·        остри инфекциозни заболявания;

·        психични заболявания;

·        активна туберкулоза;

·        хронична бъбречна недостатъчност – III степен;

·        тиреотоксикоза;

·        епилепсия;

·        състояние след мозъчен инсулт и инфаркт на миокарда до 1 г. от заболяването;

·        заболявания в остър стадий;

·        сърдечна недостатъчност ІІ и ІІІ степен;

·        декомпенсирана цироза;

·        кървящи язви (до 6 месеца след кръвоизлива).

ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ
Болнична база за лечение, рехабилитация и профилактика
гр. Банкя

Адрес:
гр. Банкя – 1720
ул. “Иван Вазов” № 5
тел: 02/812-79-20 /рецепция/.

Начин на резервация:
Чрез туристическите агенции на дружеството в страната и на място.

Показания:

Противопоказания:


Сърдечно-съдови заболявания

·        исхемична болест на сърцето – миокарден инфаркт, стабилна и нестабилна стенокардия;

·        състояния след коронарна реваскуларизация – аортокоронарен байпас и РТСА (дилатация), стентиране;

·        артериални хипертонии – есенциални и симптоматични;

·        клапни сърдечни пороци и състояния след клапно протезиране и корекция на вродени дефекти;

·        кардиомиопатии;

·        ендомиоперикардити;

·        ритъмни нарушения на сърцето;

·        заболявания на периферните съдове.

Заболявания на периферната и централната нервни системи

·        остри разстройства на мозъчното кръвообращение;

·        преходни разстройства на мозъчното кръвообращение;

·        състояния след мозъчни травми и операции;

·        заболявания на периферната нервна система, включително и състояния след травми и операции.

 

 

·        психични заболявания;

·        остри ифекциозни заболявания;

·        пациенти, които не могат да се самообслужват, задължително се приемат с придружител.

ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ
Болнична база по балнеология, рехабилитация и профилактика
“Свети Георги Победоносец” гр. Поморие

Адрес:
гр. Поморие – 8200
ул. “Проф. Парашкев Стоянов” № 7
тел: 0596/2-20-55 /рецепция/.

Начин на резервация:
Чрез туристическите агенции на дружеството в страната и на място.

Показания:

Противопоказания:


Заболявания на опорно-двигателния апарат

·        възпалителни ставни заболявания: ревматоиден артрит в подострия и хроничния стадий; други артрити - инфекциозни, обменни, псориатични;

·        дегенеративни ставни заболявания, остеоартроза – всички форми, стадии и локализации, остеохондрози;

·        травматични заболявания на опорно-двигателния апарат и състояния след фрактури, луксации, дисторзии, контузии.

Заболявания на периферната и централната нервни системи

·        неврити и радикулити, миелополирадикулоневрити от инфекциозно, токсично и травматично естество;

·        дискова болест;

·        лумбо-ишалгичен синдром;

·        невралгии;

·        детски церебрални парализи;

·        състояние след полиомиелит.

 

 

·        инфекциозни заболявания;

·        острият стадий на всички заболявания;

·        сърдечна декомпенсация II-III степен;

·        състояние след инфаркт на миокарда;

·        туберкулоза;

·        психични заболявания;

·        бременност;

·        злокачествени заболявания.

Многопрофилна болница за долекуване,
продължително лечение и рехабилитация “Вита” ЕООД – гр. Велинград

Адрес:
гр. Велинград – 4600
ул. “Пушкин” № 2
тел: 0359/2-21-59 /рецепция/
факс: 0359/5-54-49/

Начин на резервация:
Чрез туристическите агенции на дружеството в страната и на място.

Показания:

Противопоказания:


Заболявания на опорно-двигателния апарат

·        травматични заболявания: състояния след фрактури, луксации, дисторзии, контузии;

·        дегенеративни ставни и костни заболявания: остеоартрози – всички форми, стадии и локализации, остеохондрози, остеопорози;

·        възпалителни ставни и мускулни заболявания.

Заболявания на периферната нервна система

·        неврити и невралгии от инфекциозно, токсично или травматично естество;

·        дискова болест;

·        радикулити;

·        други заболявания на периферната нервна система.

Заболявания на дихателната система

·        хронични бронхити;

·        състояния след пневмонии;

·        бронхиална астма;

·        алергични заболявания на дихателната система.

 

 

 

·        пресни, неконсолидирани фрактури, без калус;

·        незарастнали рани;

·        онкологични заболявания в напреднал стадий;

·        болни в статус астматикус;

·        болни с остри психични разстройства;

·        болни с епилепсия (гранд мал);

·        напреднали стадии на сърдечно-съдова декомпенсация;

·        болни с мозъчен инсулт до 6 месеца от получаването му;

·        заразни кожни и венерически заболявания;

·        СПИН;

·        наркомании.

Многопрофилна болница за долекуване,
продължително лечениеи рехабилитация
 “Света Богородица” ЕООД – с. Нареченски бани

Адрес:
с. Нареченски бани – 4880
ул. “Панорама” № 8
тел: 03342/212 /рецепция/;
факс: 03342/242.

Начин на резервация:
Чрез туристическите агенции на дружеството в страната и на място.

Показания:

Противопоказания:

Функционални и органични заболявания
на централната нервна система

·        посттравматично стресово разстройство;

·        фобийни тревожни разстройства;

·        панически разстройства;

·        депресивни разстройства;

·        обсесивно-компулсивни разстройства;

·        конверзионни разстройства;

·        соматоформни разстройства;

·        слединсултни състояния;

·        травмена болест на мозъка;

·        паркинсонова болест и паркинсонови синдроми;

·        мигрена;

·        енцефалопатии;

·        мултиплена склероза;

·        детска церебрална парализа.

Болести на сърдечно-съдовата система

·        хипертонична болест;

·        симптоматични хипертонии;

·        хронична исхемична болест на сърцето;

·        исхемична болест на сърцето – стенокардия стабилис;

·        състояние след инфаркт на миокарда;

·        състояние след миокардит, перикардит;

·        морбус и синдром Рейно.

Болести на ендокринната система и
обмяната на веществата

·        диабет и неговите усложнения;

·        тиреотоксикоза в терапевтична ремисия;

·        състояние след струмектомия;

·        микседем;

·        затлъстяване;

·        климакс;

·        подагра;

·        безвкусен диабет.

 

 

·        злокачествени заболявания с давност до 5 г. от заболяването;

·        шизофрения;

·        епилепсия с чести припадъци;

·        наркомании.

“Специализирана болница за рехабилитация – Банкя” АД,
Ясен, – гр. Банкя

Адрес:
гр. Банкя – 1720
ул. “Шейново” № 8
тел: 02/99-77-265 /рецепция/.

Начин на резервация:
Чрез туристическите агенции на дружеството в страната и на място.

Показания:

Противопоказания:


Сърдечно-съдови заболявания

·        артериална хипертония – I, II и III степен според критериите на СЗО;

·        ИБС. След преживян миокарден инфаркт – 15 дни след долен миокарден инфаркт и 20 дни след преден миокарден инфаркт, за болни със стабилизирано състояние, без комплексни ритъмно-проводни нарушения и без прояви на сърдечна недостатъчност над III ф.к. по NIHA;

·        ИБС. Стабилна стенокардия до III ф.к. според Канадската класификация;

·        клапни пороци - без настояща ревматична активност и без прояви на сърдечна недостатъчност над III ф.к. по NIHA;

·        кардиомиопатии – с или без прояви на сърдечна недостатъчност до III ф.к. по NIHA;

·        състояние след прекаран миокардит и перикардит в хроничен стадий;

·        периферно-съдови заболявания: болест на Бюргер, болест на Рейно;

·        атеросклероза.

Заболявания на периферната и централната
нервни системи

·        функционални заболявания: неврози, неврастении и др.;

·        заболявания на периферната нервна система: радикулити, неврити, плексити, полиневропатии с всякаква етиология;

·        заболявания на централната нервна система: състояния след мозъчен инсулт с или без остатъчни парези, след стабилизиране на състоянието на болния (стабилна хемодинамика, контрол върху тазовите резервоари, възможност за елементарно самообслужване), възможност за придвижване с помощни средства, запазен интелект; състояние след черепно-мозъчни травми;

·        състояние след черепно-мозъчни операции (при условията, посочени по-горе);

·        дегенеративни и автоимунни заболявания на нервната система.

 

 

·        заразни и паразитни заболявания;

·        активна туберкулоза – независимо от локализацията;

·        злокачествени заболявания;

·        генерализирани кожни заболявания;

·        сърдечна декомпенсация IV ф.к. по NIHA;

·        животозастрашаващи ритъмни и проводни нарушения;

·        декомпенсиран или субкомпенсиран диабет, пациенти с инсулинозависим диабет, при които няма установени дози на инсулинолечението;

·        чернодробна недостатъчност;

·        хронична бъбречна недостатъчност–III и IV степен;

·        болни, които не могат да контролират тазовите си резервоари;

·        пациенти с тежко нарушен интелект – изразена олигофрения, Болест на Алцхаймер, тежки дементни състояния с друга етиология;

·        пациенти с психически заболявания – шизофрения, циклофрения и др.

Относителни противопоказания (могат да бъдат приети в базата само при наличие
на адекватно придружаващо лице)

·        болни с изразен двигателен дефицит вследствие различна патология, които имат запазен интелект и са в състояние да контролират тазовите си резервоари;

·        болни с леко изразен интелектуален дефицит – след консултация с психиатър;

·        пациенти с инсулинозависим диабет, които са в състояние да правят самостоятелно инсулиновите апликации.

“Специализирана болница за рехабилитация – Бургаски минерални бани” ЕАД

Адрес:
с. Ветрен /с. Житарово/
Бургаски минерални бани
тел: 05512/23-78 /рецепция/.

Начин на резервация:
Чрез туристическите агенции на дружеството в страната и на място.

Показания:

Противопоказания:


Заболявания на опорно-двигателния апарат

·        ревматоиден артрит;

·        болест на Бехтерев;

·        заболявания на околоставните тъкани, мускулатурата и нервите (бурсити, фиброзити, периартрити, тендинити, тендовагинити, миозити, неврити, невралгии);

·        остеоартрози (първична коксартроза, дисплазична двустранна коксартроза, първична и посттравматична гонартроза, спондилоартроза, полиартроза);

·        артрити и артрози при други заболявания, но не от специфично естество;

·        увреждане на междупрешленните дискове (дискови хернии);

·        последици от травми на шията и тялото;

·        последици от травми на горен и долен крайник;

·        наличие на ортопедични импланти на стави.

Заболявания на периферната нервна система

·        невралгия на троичния нерв;

·        увреждане на лицевия нерв;

·        увреждания на нервните коренчета и плексуси: церебробрахиален радикулит и плексит, лумбосакрален радикулит и плексит, притискане на нервни коренчета и плексуси при болести на междупрешленните дискове, притискане на нервни коренчета и плексуси при спондилоза;

·        мононевропатии на долен и горен крайник: увреждане на медианния нерв, увреждане на лакътния нерв, увреждане на лъчевия нерв, увреждане на седалищния нерв, увреждане на бедрения нерв, увреждане на фибуларния нерв, увреждане на тибиалния нерв, полиневрит;

·        диабетна полиневропатия;

·        медикаментозна полиневропатия;

·        последици от травми на нервите на горен и долен крайник.

Заболявания на централната нервна система

·        болест на Паркинсон;

·        вторичен паркинсонизъм;

·        множествена склероза

·        спастична хемиплегия;

·        моноплегия на горен и долен крайник;

·        слединсултни състояния – парези и парализи;

·        последици от травми на главата, шията и тялото.

 

 

 

·        всички видове туберкулоза;

·        злокачествени новообразувания;

·        заболявания в остър стадий, инфекциозни заболявания;

·        венерически заболявания в активен период;

·        сърдечно-съдови заболявания в стадий на декомпенсация;

·        остър тромбофлебит, флебит и лимфангит;

·        стомашно-чревни заболявания в остър стадий и с кръвоизливи;

·        чернодробна цироза, абсцес и ехинокок на черния дроб;

·        психични заболявания;

·        остри гинекологични заболявания със склонност към кръвотечение.

“Специализирана болница за рехабилитация – Здраве” ЕАД – гр. Банкя

Адрес:
гр. Банкя – 1720
ул. “Г.С.Раковски” № 15
тел: 02/99-77-231 /рецепция/.

Начин на резервация:
Чрез туристическите агенции на дружеството в страната и на място.

Показания:

Противопоказания:

Заболявания на сърдечно-съдовата система

·        артериална хипертония – всички стадии;

·        ИБС – стабилна стенокардия – I-III ф.к. по NIHA;

·        ИБС – състояние след инфаркт на миокарда – подостър стадий, без ранна постинфарктна стенокардия;

·        ИБС – хронична исхемична кардиомиопатия;

·        ритъмни и проводни нарушения – хемодинамично незначими;

·        сърдечни пороци – некоригирани, компенсирани;

·        състояние след сърдечни операции – клапно и съдово протезиране, аорто-коронарен байпас – без тежки усложнения;

 • сърдечна недостатъчност – I-III степен по NIHA;
 • заболявания на артериите – болест на Рейно, болест на Бюргер;
 • заболявания на вените, посттромбофлебитен синдром.

Заболявания на опорно-двигателния апарат

·        болести на ставите – ревматоиден артрит, болест на Бехтерев, други възпалителни и невъзпалителни ставни заболявания в неактивна фаза;

·        болести на мускулите и сухожилията;

·        остеопороза;

·        следтравматични състояния;

·        дегенеративни ставни заболявания.

Заболявания на периферната нервна система

·        дископатии, дискови хернии;

·        радикулити, плексити, моно- и полиневрити;

·        травми на гръбначния стълб.

 

 

·        всички заболявания в остър стадий, налагащи хоспитализация в болница за активно лечение;

·        болни с невъзможност за самообслужване без придружител;

·        хронична сърдечна недостатъчност - IV степен по NIHA;

·        исхемична болест на сърцето – IV функционален клас по NIHA;

·        ритъмни и проводни нарушения – хемодинамично значими;

·        психични заболявания в активна фаза;

·        онкологично болни в терминален стадий.

 

“Специализирана болница за рехабилитация – Марикостиново” ЕООД
с. Марикостиново, общ. Петрич

Адрес:
с. Марикостиново, общ. Петрич
тел: 0745/62023 /рецепция/.

Начин на резервация:
Резервациите се правят на място.

Показания:

Противопоказания:

Заболявания на опорно-двигателния апарат

·        дегенеративни: генерализирана остеоартроза, гонартроза, коксартроза, Морбус Бехтерев, остеопороза;

·        ревматоиден полиартрит;

·        травматични – дисторзио, луксацио, фрактури, синдром на Зудек;

·        постоперативни усложнения;

·        заболявания на опорно-двигателния апарат от пренапрежение.

Заболявания на периферната нервна система

·        цервико-брахиален радикулит;

·        скаленус синдром;

·        поясно-кръстов радикулит;

·        плексит;

·        полирадикулит;

·        дископатия.

Гинекологични заболявания

·        тазова възпалителна болест;

·        стерилитет.

 

 

·        съдова болест – миокарден инфаркт, мозъчен инсулт;

·        малигнени заболявания;

·        варици;

·        морбус хипертоникус – гр. II – III;

·        епилепсия.

“Специализирана болница за долекуване,
продължително лечение и рехабилитация” ЕООД – гр. Перник

Адрес:
гр. Перник
ул. “Протожерица” № 102
тел: 076/60-44-02 /рецепция/.

Начин на резервация:
Чрез туристическите агенции на дружеството в страната и на място.

Показания:

Противопоказания:


Заболявания на опорно-двигателния апарат

·        състояния след фрактури на костите на горните и долните крайници;

·        състояния след травми на шията и туловището;

·        увреждане на междупрешленните дискове;

·        състояние след ампутация на горен и долен крайник;

·        състояние след всички видове контузии, дисторзии и изкълчване на крайници и туловище;

·        гръбначни изкривявания;

·        следоперативна рехабилитация на изкуствени стави;

·        артрози.

Заболявания на централната и периферната нервни системи

·        хронични заболявания на периферната нервна система – невралгии, неврити, невропатии;

·        радикулити, плексити;

·        хронични съдови заболявания на нервната система;

·        хронични възпалителни заболявания на нервната система;

·        множествена склероза – междупристъпен период;

·        тумори на нервната система – следоперативно състояние;

·        травми на нервната система;

·        системни и последователни заболявания на нервната система;

·        паркинсонизъм;

·        хередодегенеративни заболявания на нервно - мускулния апарат;

·        заболявания на вегетативната нервна система;

·        мигрена;

·        неврози;

·        хистерия;

·        увреждания на нервната система при заболявания на вътрешните органи и опорно-двигателния апарат.

 

 

·        всички животозастрашаващи заболявания, изискващи интензивно лечение и/или реанимационни мероприятия;

·        заболявания, изискващи спешна хирургическа намеса;

·        инфекциозни и паразитни болести;

·        активна туберкулоза;

·        психични заболявания.

“ Орфей Хотел” АД, гр. Девин

Адрес:
гр. Девин
ул. “Цветан Зангов” № 8
тел: 0301/66245

Начин на резервация:
Чрез туристическите агенции на дружеството в страната и на място.

Показания:

Противопоказания:


Заболявания на опорно-двигателния апарат

·        дегенеративни ставни заболявания (артрозна болест, болестите на Пертес и Кьолер);

·        възпалителни ставни заболявания в ремисия (ревматоиден артрит, моноартрити, болест на Бехтерев);

·        травматични заболявания на костите, ставите, мускулите и сухожилията (състояния след операции и фрактури, дисторзии, луксации, контузии, миозити, тендовагинити, вибрационна болест).

Заболявания на периферната нервна система

·        плексити, неврити, радикулити, дискова болест, лумбалгии.

Сърдечно-съдови заболявания

·        хипертонична болест І и ІІ степен по СЗО;

·        хипотонична болест;

·        генерализирана атеросклероза (начален стадий);

·        съдови заболявания на крайниците от възпалителен и нервно-вегетативен произход – артериити, болестите на Рейно и Бюргер .

 

·        всички заболявания в остър стадий;

·        фебрилни състояния;

·        всички инфекциозни заболявания;

·        гнойни процеси във всички органи;

·        всички форми на туберкулоза;

·        всички злокачествени тумори или доброкачествени тумори със склонност за растеж;

·        всички венерически заболявания и СПИН;

·        кръвоизливи в органите от различно естество;

·        камъни в холедоха или легенчето и пикочопровода, които могат до доведат до прекъсване потока на жлъчката и урината;

·        скорошно състояние след операции, при невъзстановена цялост на кожата;

·        състояния след тромбофлебит, инфаркт на миокарда или белия дроб до нормализиране на биохимичните и функционалните показатели;

·        хипертонична болест ІІІ степен по СЗО и напреднала атеросклероза;

·        психични заболявания и наркомании, епилепсия;

·        кожни заболявания с нарушение на трофиката;

·        нормална бременност след 4-5 месец, а патологична бременност през целия период на бременността. Състояние след провеждане на аборт до завършване на първата менструация. Периода на менструация. Големи кисти или миоми;

·        болни в кахексия или бавна реконвалесценция, които не могат самостоятелно да се самообслужват;

·        напреднала остеопороза.

 “Хоспис Енергия” ЕООД – гр. Търговище

Адрес:
гр. Търговище – 7700
курортен комплекс “Парка-Север”

тел: 0601/6-28-32 /рецепция/.

Начин на резервация:
Чрез туристическите агенции на дружеството в страната и на място.

Показания:

Противопоказания:

 

Заболявания на опорно-двигателния апарат

·        от травматично естество: контузии, дисторзии, луксации, фрактури, мекотъканни увреди на ставите;

·        възпалителни ставни заболявания: ревматоиден артрит; синдром на Райтер, псориатичен и подагрозен артрит, болест на Бехтерев;

·        дегенеративни ставни заболявания: спондилоартроза, артроза на периферни стави;

·        ортопедични заболявания: вродени луксации на тазобедрени стави, болест на Пертес, остеопороза, сколиоза, спондилолистеза, хондромалация на пателата, контрактура на Дюпюитрен, синдром на Зудек;

·        състояние след операция на ставите и ендопротезиране;

·        заболявания на опорно-двигателния апарат от пренапрежение: вибрационна болест, миозити, тендовагинити, бурсити, периартрити, епикондилити, вегетативни полиневропатии, невралгии;

·        функционални блокажи на интервертебрални стави.

Заболявания на централната и периферната
нервни системи

·        състояния след прекаран инсулт;

·        множествена склероза;

·        състояния след прекарани енцефалити;

·        травматични увреди на главния и гръбначния мозък: миелити, миелопатии;

·        заболявания на черепно-мозъчните нерви;

·        функционални заболявания на нервната система: неврози, неврастения (хипо- и хиперстенна форма), мигрена, психастения;

·        невралгии;

·        неврити (с дистрофична, токсична, недоимъчна, дисметаболитна етиология);

·        диабетна полиневропатия;

·        радикулити, радикулопатии, плексити;

·        травмени увреди на периферни нерви;

·        дискова херния и дискова болест;

·        състояния след неврохирургични операции.

 

 

·        инфекциозни заболявания;

·        температурни състояния;

·        хеморагични диатези;

·        бременност;

·        психични заболявания;

·        тежки парализи с тазово-резервоарни смущения;

·        тежки увреждания на опорно-двигателния апарат, изискващи придвижване с инвалидни колички.

 “Специализирана болница за рехабилитация - Свети Мина” ЕАД –
гр. Вършец

Адрес:
гр. Вършец
Паркова зона
тел: 09527/22-58 /централа/.

Начин на резервация:
Чрез туристическите агенции на дружеството в страната и на място.

Показания:

Противопоказания:

 

Заболявания на централната нервна система

·        неврози;

·        неврастении;

·        слединсултни състояния;

·        мозъчно-съдова болест;

·        неврити.

Сърдечно-съдови заболявания

·        хипертонична болест І и ІІ стадий;

·        исхемична болест на сърцето;

·        слединфарктни състояния – стабилизирани и неусложнени форми.

Заболявания на периферната нервна система

·        радикулити;

·        плексити;

·        неврити;

·        полиневрити.

 

 

·        тежко болни пациенти, нуждаещи се от активно лечение;

·        туберкулоза;

·        инфекциозни заболявания;

·        психични разстройства;

·        тежки белодробни заболявания;

·        хронични заболявания в стадий на декомпенсация;

·        остър стадий на възпалителни заболявания.

 “Специализирана болница за долекуване и продължително лечение -
Малко Търново” ЕООД гр. Малко Търново

Адрес:
гр. Малко Търново
ул. “Княз Борис” № 52
тел: 0595/22-110 /рецепция/.

Начин на резервация:
Чрез туристическите агенции на дружеството в страната и на място.

Показания:

Противопоказания:


Заболявания на дихателната система

·        хроничен бронхит;

·        белодробен емфизем;

·        хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ);

·        бронхиална астма;

·        хронична компенсирана дихателна недостатъчност;

·        бронхиектатична болест;

·        състояние след абсцес на белия дроб;

·        други хронични неспецифични белодробни заболявания.

 Заболявания на опорно-двигателния апарат и
 периферната нервна система

·        луксации, дисторзии, контузии;

·        артрози;

·        синовити, артрити и периартрити;

·        дегенеративни ставни заболявания;

·        дискова болест;

·        мононевропатии на крайниците;

·        радикулити и плексити;

·        вегетативна полиневропатия.

 

 

·        остра дихателна недостатъчност;

·        туберкулоза на белите дробове;

·        остър миокарден инфаркт;

·        мозъчен инсулт;

·        инфекциозни заболявания;

·        психични заболявания извън ремисия.

“Дая-Турс” ЕООД, хотел “Ди Марио” - гр. Симитли

Адрес:
гр. Симитли
ул. “Христо Ботев” № 23
тел: 0748/710-22;
                 712-85 /рецепция/.

Начин на резервация:
Чрез туристическите агенции на дружеството в страната и на място.

Показания:

Противопоказания:

 

Заболявания на опорно-двигателния апарат и
 периферната нервна система

·        от травматично естество – навяхване, изкълчване, руптури и фрактури;

·        ревматични - болест на Бехтерев, синдром на Райтер, ревматоиден артрит в стадий на ремисия;

·        дегенеративни – остеоартрози (първични и вторични);

·        артропатии от метаболитен произход – подагра, амилоидоза;

·        заболявания на периартикуларния апарат от възпалително или травматично естество – бурсити, миозити, тендинити, лигаментити, инсерционити;

·        след ставно ендопротезиране;

·        състояния след прекарани асептични некрози в хроничен стадий;

·        дискова болест, дископатия;

·        радикулити, плексити, неврити, невралгии.

Гинекологични и андрологични заболявания

·        колпити, ендоцервицити, ендометрити, периметрити;

·        възпалителни заболявания на яйчниците и тазовия перинеум;

·        простатити.

·        всички заболявания в остър стадий;

·        гнойни заболявания;

·        венерически заболявания (сифилис, гонорея);

·        посткръвоизливни състояния от различен произход;

·        злокачествена анемия;

·        злокачествени тумори. При доказани такива, пациентът е необходимо да представи консултация от лекуващия онколог, че не е противопоказан за рехабилитация, че липсват метастази и са налице отрицателни туморни маркери;

·        туберкулоза;

·        сърдечно-съдови заболявания с явления на недостатъчност. След прекаран миокарден инфаркт, е необходимо пациентът да представи документ от лекуващия кардиолог за липса на противопоказания;

·        напреднала артериосклероза със смущения на мозъчното кръвообръщение. Балнеолечението на пациенти с постинсултни хемипарези се извършва след проведена консултация с лекуващия невролог, в която да бъде посочено, че пациентът няма противопоказания за балнеолечение. Противопоказани са пациенти с липса на такава консултация, без стабилна хемодинамика, с тежки парализи, с тазово-резервоарни смущения;

·        епилепсия;

·        стеснения на хранопровода, стомаха и червата с нарушена проходимост;

·        бронхиална астма с чести пристъпи;

·        чернодробна цироза с асцит;

·        декомпенсиран диабет;

·        базедова болест;

·        кожни заболявания.

“Специализирана болница за рехабилитация – Сапарева баня” АД-
гр. Сапарева баня

Адрес:
гр. Сапарева баня
ул. “Серафим Йорданов” № 1
тел: 0707/22-30 /рецепция/.

Начин на резервация:
Чрез туристическите агенции на дружеството в страната и на място.

Показания:

Противопоказания:


Заболявания на опорно-двигателния апарат

·        заболявания на ставите, мускулите и сухожилията от възпалително естество: ревматоиден артрит, ревматичен артрит, артрити от друго възпалително естество, включително и псориатичен, болест на Бехтерев, миозити, миотендинити, тендовагинити, тендинити;

·        заболявания на костите, ставите, мускулите и сухожилията от дегенеративно естество;

·        заболявания на костите, ставите, мускулите и сухожилията от травматично естество.

Заболявания на периферната нервна система от възпалително, дегенеративно и травматично естество

 

·        радикулити, радикулоневрити, неврити, дискови хернии, дископатии, спондилози, плексити, парези, парализи, полиневрити;

·        състояние след токсична, диабетна и вибрационна недоимъчна полиневропатия;

·        състояние след полиомиелит, болест на Рейно;

·        полиневрит при колагенози.

Заболявания на кожата кожните придатъци

·        псориазис;

·        невродермити и дерматити от алергично естество.

 

 

·        декомпенсирана сърдечна и дихателна недостатъчност;

·        остър сърдечен инфаркт и пресен мозъчен инсулт;

·        всички онкологични заболявания с метастази.

“Мари - Д” ЕООД – гр. София

Адрес:
гр. Несебър
местност Кокалу
Център за профилактика и рехабилитация
тел.: 0888/684045;
         0887/647181.

Начин на резервация:
По телефона, на място,
на интернет страница www.mari-d.@at.tt или
на e-mail: hotel_mari-d@hotmail.com

Показания:

Противопоказания:

 

Заболявания на опорно-двигателния апарат

·        остеоартроза;

·        ревматоиден артрит;

·        анкилозиращ спондилоартрит;

·        подагрозен артрит;

·        травматично-ортопедични заболявания - мекотъканни травми (мускули, сухожилия, ставни връзки), състояния след навяхвания, изкълчвания на стави и счупвания на кости.

Заболявания на периферната нервна система

·        невралгии, неврити, радикулити, плексити;

·        дископатии и дискови хернии;

·        диабетна полиневропатия;

·        травматични увреждания на периферните нерви.

Гинекологични и андрологични заболявания

·        стерилитет;

·        хроничен простатит.

 

 

·        сърдечно-съдови заболявания: състояние след прекаран инфаркт на миокарда, ИБС, сърдечна декомпенсация, ритъмни нарушения, аневризми на сърцето и съдовете, АХ - ІІІ степен;

·        злокачествени заболявания;

·        инфекциозни заболявания;

·        остър стадий на показаните за калолечение заболявания;

·        разширени вени;

·        туберкулоза;

·        базедова болест;

·        заболявания на бъбреците: нефрити, нефрози;

·        бременност;

·        психични заболявания.

“Специализирана болница за рехабилитация ”Свети Влас,
Слънчев бряг” АД

Адрес:
гр. Несебър
к.к. Слънчев бряг
тел.: 0554/22264 – регистратура;
         0554/22251 – изпълнителен директор /факс/;
         0554/22263 – счетоводство.

Начин на резервация:
Чрез туристическите агенции на дружеството в страната и на място.

Показания:

Противопоказания:

Заболявания на опорно-двигателния апарат и периферната нервна система

·        дегенеративни заболявания на големите стави и гръбначния стълб (коксартроза, гонартроза, Бехтерев), спондилоартроза – цервикална, торакална и лумбална;

·        постоперативни заболявания на големите стави;

·        следфрактурни състояния, ендопротезирани болни;

·        асептични възпалителни заболявания на костите, ставите, мускулите и сухожилията (вкл. артрити, периартрити, тендовагинити, синовити);

·        деформация и ортопедични заболявания на ходилото, както и посттравматични;

·        дискогенни радикулопатии, спондилози, дискови хернии;

 • състояния след травмени увреди на меките тъкани и нерви.

Заболявания на дихателната система

 • бронхиална астма, ХОББ;
 • ревматологични заболявания.

·        оперирани болни с незараснали постоперативни рани, остеомиелити и други оперативни усложнения;

·        трудноподвижни болни, нуждаещи се от придружител, не могат да бъдат приемани сами;

·        сърдечно-съдови заболявания: декомпенсирани, високо артериално налягане (хипертонична криза), остър миокарден инфаркт (до 1 година), мозъчен инсулт (до 1 година след инцидента);

·        злокачествени заболявания;

·        тежка форма на диабет;

·        епилепсия;

·        паркинсонова болест;

 • миастения гравис;
 • латерална амиотрофична склероза (булбарна форма);
 • множествена склероза (в тласък);
 • остри инфекциозни заболявания.